ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Αλλαγή φυσιογνωμίας του Action24, ενημερωτικός πλέον ο σταθμός


Νόμιμη η μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών από τηλεοπτικό σταθμό Action24 που είχε δηλώσει το έτος 2007 ότι ανήκει στην κατηγορία των μη ενημερωτικών σταθμών. Την απόφαση αυτή έλαβε..κατά πλειοψηφία το ΕΣΡ για την περίπτωση του Action 24 που μετατράπηκε, με την αλλαγή ιδιοκτησίας του σε ενημερωτικό σταθμό.
Η ανακοίνωση του ΕΣΡ:
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 15.7.2019 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη μεταβολή της φυσιογνωμίας του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού «ΑCΤΙΟΝ 24» που εδρεύει στο Ν. Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Για τον έλεγχο της υπόθεσης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 135/19.4.2019, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Γιώργο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 523/ΕΣ/19.4.2019 νομική του εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό εταιρίας παρέστησαν ο Ηλίας Θεοδωράτος, πληρεξούσιος δικηγόρος, ο Διονύσιος Παναγιωτάκης, νόμιμος εκπρόσωπος, και η Ευγενία Αθανασοπούλου, γενική διευθύντρια. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι του σταθμού απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 22.7.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Στην συνέχεια, ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3769/19.7.2019 υπόμνημα.
Την 30.9.2019 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά την απούσα κατά την συζήτηση Ευαγγελία Μήτρου αναγιγνώσκοντας το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν τελέσθηκε από την εγκαλουμένη η αποδιδόμενη σ’ αυτή διοικητική παράβαση κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 22α Απριλίου 2021.