ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Απάντηση ΕΡΤ για την αλλαγή στην επιτροπή Κινηματογράφου

Σε απάντηση δημοσιευμάτων για την αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Κινηματογράφου της ΕΡΤ, το γραφείο Τύπου της εταιρείας επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας με την υπ. αριθμ.  Απόφαση Δ.Σ. 1805/10.08.2017, αρ. πρακτικού 138, Θέμα 5ο Παροχή Εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα για την ανασυγκρότηση Επιτροπών (ΑΔΑ 7Υ0Ζ465Θ1Ε-ΓΑΣ), να προβεί στην αλλαγή της σύνθεσης όλων των επιτροπών.. της εταιρείας, όπως προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία αλλαγής των επιτροπών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Επιτροπή Κινηματογράφου.
Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα νέα μέλη προέρχονται από το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΤ και έχουν αποδεδειγμένα παράσχει τις υπηρεσίες τους επί σειρά ετών.