ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ο Δ. Μάρης επεκτείνεται στον χώρο των εκδόσεων

Στον χώρο των εκδόσεων επεκτείνεται η 24Media του ∆ηµήτρη Μάρη. Συγκεκριµένα, εγκαινιάζει το νέο business unit Physical Goods, µε το οποίο έχει στόχο τις premium εκδόσεις στον χώρο του βιβλίου και όχι µόνο.
Το πρώτο βιβλίο έχει την υπογραφή του δηµοσιογράφου Γιάννη Φιλέρη και τίτλο «’87. Τίποτα δεν µας σταµάτησε», ενώ εκδίδεται µε τη συµβολή των καταστηµάτων Public.
Από την πλευρά του, ο CEO της 24Media Στ. ∆ρακουλαράκος δηλώνει: «Ο όµιλος της 24Media συνεχίζει να αναπτύσσεται επενδύοντας στις έντυπες εκδόσεις και στοχεύουµε στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πρωτογενούς..
περιεχοµένου».
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω αξίζει να επισηµανθεί , όπως γράφουν τα Παραπολιτικά, η πληροφορία που θέλει τον ∆. Μάρη να εξετάζει σοβαρά την ιδέα της εισόδου και στον χώρο των εφηµερίδων.