ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Καθημερινότητα και ΕΔΟΕΑΠ

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ απάντησε σε ερώτημα που τέθηκε από την Ομάδα Καθημερινότητας μετά από αναφορά ασφαλισμένου στον Οργανισμό για παύση πληρωμών. Αναλυτικά η απάντηση:
Ο Οργανισμός μας (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και
Περιθάλψεως - Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) αποτελεί κατά τον ιδρυτικό του νόμο (Α.Ν.248/67 «περί
συστάσεως Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και
Περιθάλψεως») και το συνάδον προς αυτόν Καταστατικό του (ΦΕΚ 724/Β΄/1968)
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης των
δημοσιογράφων και υπαλλήλων διαχείρισης και διοίκησης, οι οποίοι απασχολούνται..
στις ημερήσιες εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
είναι μέλη των Ενώσεων Συντακτών Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης και του
Προσωπικού Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ήτοι των δημοσιογραφικών ενώσεων της
Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Θ.
Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παρέχει στους ασφαλισμένους του μηνιαία επικούρηση,
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και εφ’ άπαξ οικονομική
ενίσχυση.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κύριοι πόροι του Οργανισμού
για την επιτέλεση του κοινωνικοασφαλιστικού του σκοπού, είναι το αγγελιόσημο επί
των διαφημίσεων και δημοσιεύσεων και η εισφορά 3% επί των μηνιαίων αποδοχών
των υπαγομένων στην ασφάλισή του.
Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ο
πόρος του αγγελιοσήμου από την 1-8-2016, χρόνος που παρατάθηκε μέχρι την 15-9-
2016, με το άρθρο 30 του Ν.4411/2016.
Από το χρονικό αυτό σημείο (15-9-2016) της οριστικής κατάργησης του
αγγελιοσήμου, έπαυσε υφιστάμενη η βασικότερη πηγή χρηματοδότησης του
Οργανισμού για την πραγμάτωση των καταστατικών του σκοπών, ως Οργανισμός
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης των ασφαλιζομένων σε αυτόν προσώπων, χωρίς
μάλιστα καμία πρόβλεψη για την αντικατάσταση του καταργημένου εσόδου με άλλο,
ισόποσο τουλάχιστον, νομοθετημένο έσοδο.
Έκτοτε, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ένας Οργανισμός υποχρεωτικής ασφάλισης, με περίπου
18.000 ασφαλισμένους, έμεινε ουσιαστικά χωρίς έσοδα.
Όλον αυτόν τον καιρό, η Διοίκηση του Οργανισμού κατάφερε να κρατήσει το
Ταμείο μας ζωντανό, με ρευστοποίηση τίτλων, με είσπραξη παλαιότερων οφειλών και
συνεχιζόμενη χρηστή διαχείριση, με την ελπίδα να ευοδωθούν οι συζητήσεις στο
πλαίσιο Τριμερούς που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ώστε να
διασφαλιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ, για την οποία άλλωστε έχουν
επανειλημμένως δεσμευτεί οι αρμόδιοι παράγοντες της Κυβέρνησης και να βρεθεί
πόρος χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ.
Μέχρι σήμερα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων,
των εκπροσώπων της εργοδοσίας και της Κυβέρνησης συνεχίζονται άκαρπες. Όμως
και επειδή οι υποχρεώσεις του Οργανισμού δεν περιμένουν, η Διοίκηση αποφάσισε,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας, να κάνει χρήση της
δυνατότητας που προβλέφθηκε με νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4468/2017) για χορήγηση
δανείου 10 εκ. ευρώ από τον ΕΦΚΑ.
Πλην όμως, και παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας,
ότι η εκταμίευση θα ήταν άμεση, προέκυψε ζήτημα προέγκρισης δανειακής σύμβασης
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και απαίτηση εγγυήσεων. Η διαδικασία αυτή δηλαδή,
φαίνεται ότι καθυστερεί, ενώ οι ταμειακές ανάγκες του Οργανισμού είναι άμεσες.
Η Διοίκηση του Οργανισμού, σταθμίζοντας τις εξελίξεις ζήτησε τη συνδρομή
των τεσσάρων ιδρυτικών Ενώσεων - ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΘ, για άμεση
χορήγηση δανείου προς τον Οργανισμό ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι
τρέχουσες και ανελαστικές υποχρεώσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ιατροφαρμακευτικές
δαπάνες, μηνιαίες επικουρήσεις, μισθοδοσία), προσφέροντας ισόποσες εγγυήσεις και
αναμένεται η τελική απάντησή τους.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τα παραπάνω ότι η Διοίκηση του Οργανισμού
προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, παρά τις δυσμενείς
συνέπειες που έχει προκαλέσει στη λειτουργία του η προ 9μήνου κατάργηση του
κυριότερου εσόδου του χωρίς να έχει μέχρι σήμερα βρεθεί ο αντικαταστάτης του, και
αναμένει την άμεση χρηματοδότησή του για να επανέλθει στην κανονικότητα.
Σημειώνουμε επίσης, ότι ο Οργανισμός συνεχίζει τη λειτουργία του, δεν έχει
κηρύξει παύση πληρωμών και προβαίνει σε καθημερινές, λελογισμένες πληρωμές του
κλάδου Υγείας, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα επείγοντα περιστατικά περίθαλψης
των ασφαλισμένων του.
Σε κάθε περίπτωση όμως ο Οργανισμός αναμένει λύση από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τα
προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την οριστική κατάργηση του αγγελιοσήμου
στις 15-9-2016.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος Καρούτζος                                Αγγελική Σταθάτου