ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Στον ΕΔΟΕΑΠ πέρασε η είσπραξη εισφορών και εσόδων

Στην Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ περιήλθε πλέον η αρμοδιότητα είσπραξης των εισφορών και λοιπών εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης σε εφαρμογή του Ν. 4498/2017.
Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας που αναφέρει πως οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν μετά την υπογραφή της.. συμφωνίας- παράρτημα κανονισμού είσπραξης εσόδων, μεταξύ του ΕΔΟΕΑΠ και των αλληλοβοηθητικών σωματείων «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας– Εύβοιας» (ΕΤΑΣ) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου– Ηπείρου– Νήσων» (ΤΕΑΣ). Η καθυστέρηση της συμφωνίας αυτής από τους εμπλεκόμενους φορείς εμπόδιζε την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στον ΕΔΟΕΑΠ.
Θυμίζουμε ότι από την Παρασκευή 27/4/2018 έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιες οδηγίες από τον ΕΦΚΑ για την ασφάλιση των απασχολουμένων στα ΜΜΕ, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (άρθρο 20 του Ν. 4498/2017).