ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ο Λιάπης στο «μικροσκόπιο» του οικονομικού εισαγγελέα

Διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το "σαλε" του Λιάπη παρηγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, μετά από επικοινωνία με τον εισαγγελέα Ευρυτανίας .
Ο εισαγγελέας θα διερευνήσει πότε και με ποιους...
όρους έλαβε η οικογένεια Λιάπη τα κοινοτικά κονδύλια.
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τυχόν αδικήματα όπως απάτη ή απάτη σε βάρος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, παραγράφονται μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας εάν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
Την ίδια ώρα, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη  έδωσε προς Τους Εισαγγελείς Εφετών της χώρας παραγγελία «να διενεργήσουν..
προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τελέσεως ή μη εγκλημάτων απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Διαβάστε αναλυτικά:
«Με αφορμή την επίκαιρη ειδησεογραφία στην οποία μετ΄ επιτάσεως γίνεται αναφορά σε άτομα που με τη χρήση ή την υποβολή ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων εισέπραξαν αχρεωστήτως πόρους προερχόμενους από τον Εθνικό Προϋπολογισμό ή τον γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου είτε να εγκαταστήσουν είτε να βελτιώσουν ήδη υφιστάμενες υποδομές τους (δημιουργία ξενώνων ή επιχειρήσεων, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λ.π.), χωρίς εν τέλει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά την είσπραξη των πόρων και των επιδοτήσεων αυτών, παρακαλούμε να παραγγείλετε τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς σας να διενεργήσουν προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τελέσεως ή μη εγκλημάτων απάτης (άρθρο 386 ΠΚ) ή  απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο τέταρτο του Ν. 2803/2000), σε περίπτωση δε που ήθελαν προκύψει επαρκείς ενδείξεις τέλεσης των ανωτέρω εγκλημάτων, να ασκήσουν τις δέουσες ποινικές διώξεις και να μας ενημερώσετε εν καιρώ περί του αποτελέσματος των ερευνών αυτών.
Η Εισαγγελέας  του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη»