ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Οχι στη συγκυριακή στήριξη των εκδοτών

Μέτρα για την στήριξη των εργαζομένων στον έντυπο τύπο και όχι μέτρα για την στήριξη των εργοδοτών

 Σε προτάσεις για την ενίσχυση του Tύπου προχώρησε η παράταξη «Νέα ΕΣΗΕΑ». Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
"Είμαστε υπέρ της στήριξης των μέσων ενημέρωσης και όχι υπέρ της οριζόντιας επιδοματικής πολιτικής. Τα προβλήματα στον Τύπο..
λύνονται με την εξυγίανση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών μέσω μόνιμων και λειτουργικών μέτρων. Δεν είμαστε υπέρ της συγκυριακής υποστήριξης εργοδοτών που μονίμως δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ούτε θεωρούμε ότι το κράτος θα πρέπει να ενισχύει επιχειρηματίες που θεωρούν ότι μπορούν να είναι ιδιοκτήτες αποκλειστικά με τα λεφτά των άλλων ειδικά δε των φορολογουμένων
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
  1. Επιδότηση της καθολικής υπηρεσίας διακίνησης-διανομής του τύπου κατά το πρότυπο της καθολικής υπηρεσίας των ΕΛΤΑ.
  2. Ενίσχυση της διείσδυσης των εφημερίδων και περιοδικών στη νέα γενιά με παροχή κουπονιών απόκτησης εφημερίδων δωρεάν.
  3. Φορολογική απαλλαγή σε επιχειρήσεις που παρέχουν στους εργαζόμενους τους ιδίοις εξόδοις εφημερίδες και περιοδικά.
  4. Θέσπισης τέλους που θα αποδίδει το ΓΕΜΗ ως αντάλλαγμα για την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών.
  5. Ειδικό αφορολόγητο 10.000 ευρώ για τους δημοσιογράφους ώστε να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των εφημερίδων
  6. Επιδότηση έως 60% επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται με νόμο, π.χ. εγκαταστάσεις εφημερίδας, εξοπλισμός κ.λπ.
  7. Προκαταβολές έναντι μελλοντικών κρατικών ενισχύσεων (έως 70% επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται με νόμο, π.χ. εγκαταστάσεις εφημερίδας, εξοπλισμός κ.λπ.). Δηλαδή εισπράττω ως εκδοτική επιχείρηση προκαταβολικά και επιστρέφω το ποσό που ξεπερνάει τη μελλοντική επιδότηση.
Με την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων οι επιχειρήσεις τύπου υποχρεούνται απαρέγκλιτα να τηρούν τη νομοθεσία για την καταβολή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και μισθών στους εργαζόμενους.
Νέα Εσηεα"