ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Καταποντίστηκαν εφημερίδες και περιοδικά

Η πτωτική πορεία από το 2014 - Πίνακες και γραφήματα

Μείωση κατά 13,7% παρατηρείται κατά το έτος 2019, σε σχέση με το 2018, στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Σημαντική μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις πωλήσεις των πολιτικών εφημερίδων κατά 11,3% και των αθλητικών εφημερίδων κατά 18,2%. Κατά την αντίστοιχη..
σύγκριση του έτους 2018 με το έτος 2017, παρατηρείται μείωση κατά 5,9% στις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων (Πίνακας2, Γράφημα2).
Τα παραπάνω αναφέρονται σε έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου για το έτος 2019.
Επίσης κατά το έτος 2019, σε σχέση με το 2018, παρατηρείται μείωση κατά 3,2% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών. Ειδικότερα, μείωση παρατηρείται στις πωλήσεις όλων των επιμέρους κατηγοριών με εξαίρεση τα παιδικά-κόμικς και αθλητικά περιοδικά όπου παρατηρείται αύξηση κατά 56,9% και 4,6%, αντίστοιχα. Η σημαντικότερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις πωλήσεις των περιοδικών ποικίλης ύλης, κατά 19,4%. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 σε σχέση με το 2017, παρατηρείται μείωση κατά 9,4% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών.