ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Αναστάτωση με το Αυτοκίνητο στην Ελευθεροτυπία

Αναστάτωση στα γραφεία της Ελευθεροτυπίας μετά από την απαίτηση της εκδότριας να παραιτηθεί ο συντάκτης αυτοκινήτου Σπύρος Ρέκκας. Αφορμή όπως λέγεται ήταν ένα κείμενο για γνωστή εταιρεία ελαστικών που θεωρήθηκε από την διεύθυνση άκρως διαφημιστικό. Η Μάνια Τεγοπούλου, όπως γράφει κι ο koutsompolis, ζήτησε από τον Ρέκκα, που γράφει τη στήλη του αυτοκινήτου για πολλά χρόνια στην «Ε», να παραιτηθεί χωρίς να πάρει αποζημίωση αλλιώς το θέμα θα λυθεί στα δικαστήρια. Ο συντάκτης ακούγεται ότι το έχει πάρει βαρέως καθώς σε λίγους μήνες θα έβγαινε στη σύνταξη...
Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., από 31 Μαΐου 2011 και για.. μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, καθώς η οικονομική κατάσταση του A΄τριμήνου 2011 που δημοσίευσε η εταιρία, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών, κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας.