ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Μέχρι και 25% θα παίρνουν οι δημοσιογράφοι ως Πνευματικά Δικαιώματα


Μέχρι και 25% θα παίρνουν οι δημοσιογράφοι ως Πνευματικά Δικαιώματα από τα ΜΜΕ στα οποία θα δουλεύουν. Θα είναι το ποσοστό τους επί των εσόδων των ΜΜΕ από τις διάφορες πλατφόρμες όπως είναι το facebook. Αυτό λέει η παράγραφος 4 του άρθρου 17 στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα πνευματικά δικαιώματα που ανέβηκε από χθες το βράδυ στο opengov. Το Ν/Σ αφορά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για «μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων», για την «ψηφιακή ενιαία αγορά», για «την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διάνοιας» κ.ά. Πρόκειται για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 λοιπόν λέει τα εξής:
 «Οι δημιουργοί έργων που έχουν ενσωματωθεί σε έκδοση τύπου λαμβάνουν ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες τύπου για τη χρήση των εκδόσεων τύπου από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των ετήσιων εσόδων των εκδοτών, οι επιχειρήσεις των οποίων απασχολούν λιγότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) των δημιουργών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων των εκδοτών, οι επιχειρήσεις των οποίων υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το δικαίωμα των δημιουργών είναι ανεκχώρητο, με εξαίρεση τη διαχείρισή του από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, και αντίθετοι συμβατικοί όροι είναι ανίσχυροι».
Μένει βέβαια το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να φέρει επιτέλους το νόμο εκείνο (που τον κρατάει χρόνια στα συρτάρια του) για την υποχρέωση που θα έχουν πλατφόρμες των social media να πληρώνουν αμοιβή στα ΜΜΕ για την αναπαραγωγή διαφόρων κειμένων τους. Είναι πνευματική ιδιοκτησία. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη οδηγία οι δημοσιογράφοι πλέον θα δικαιούνται ένα 25 ή 15% (αναλόγως την περίπτωση) από τα χρήματα αυτά. - από το e-tetradio