ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Σημαντικές αλλαγές για τους εκδότες εφημερίδων


Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη της ΕΙΗΕΑ


Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, μετά την επιτυχή διεύρυνσή της και την ένταξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των πανελλαδικών ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων, στις 16/3/2022 προχώρησε στην υπερψήφιση της Τρίτης Τροποποίησης του Καταστατικού της.
Κατόπιν αποδοχής της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα μέλη αποφάσισαν, την εισαγωγή νέων κριτηρίων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, την αλλαγή της διαδικασίας εγγραφής και την τροποποίηση διατάξεων σχετικών με τη Γενική Συνέλευση.
Η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης, πλέον αποδίδεται μόνο στις εφημερίδες που κυκλοφορούν στο 75% της Επικράτειας, απασχολούν πολυάριθμο προσωπικό, αποδέχονται τις διαδικασίες δημοσίευσης πιστοποιημένων κυκλοφοριών και δημοσιεύουν τα πλήρη στοιχεία στην ταυτότητά τους.
Η Γενική Συνέλευση, μέσω της Τροποποίησης, πέτυχε με αυξημένη πλειοψηφία, τη μεγαλύτερη θωράκιση του κύρους της Ένωσης και την επικαιροποίηση διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της.
Η Συνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την ενημέρωση των μελών για τις ενέργειες του Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση και όλες τις αρμόδιες Αρχές, στην κατεύθυνση της διασφάλισης των δικαιωμάτων του Κλάδου και των εκδοτών.