ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

6ο Συνέδριο ΠΟΕΣΥ: Εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας των Δημοσιογραφικών Ενώσεων

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 κατά το 6ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για την ανάδειξη των οργάνων της Ομοσπονδίας, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ψήφισαν εκατόν ογδόντα (180) σύνεδροι και βρέθηκαν εκατόν εβδομήντα εννέα (179) έγκυρα και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτιο. Ως εκ τούτου, το εκλογικό μέτρο είναι 16 ψήφοι. Το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Έλαβε σαράντα οχτώ (48) ψήφους.

1. Κουμπιάς Δημήτριος σταυροί τριάντα ένα (31) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
2. Δραγώγιας Δημήτρης σταυροί τριάντα (30) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
3. Σπηλιοπούλου Νέλλη σταυροί είκοσι έξι (26) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
4. Πετρίδης Αλέξανδρος σταυροί δεκαπέντε (15) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
5. Σπανός Προκόπιος (Άκης) σταυροί δεκατέσσερις (14) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
6. Παπανικολάου Δημήτρης σταυροί έντεκα (11) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
7. Διόγος Μάκης σταυροί δέκα (10) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Ο συνδυασμός λαμβάνει τρεις (3) έδρες από την πρώτη κατανομή (3×16=48), και εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη οι κάτωθι:
1. Κουμπιάς Δημήτρης [Ε.Σ.Η.Ε.Α.] Α΄ Κατανομή
2. Δραγώγιας Δημήτρης [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.] Α΄ Κατανομή
3. Σπηλιοπούλου Νέλλη [Ε.Σ.Π.Η.Τ.] Α΄ Κατανομή

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Έλαβε τριάντα δύο (32) ψήφους.

1. Σαββίδης Γιώργος σταυροί δεκαεννέα (19) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
2. Χριστακάκη Αλεξάνδρα σταυροί δεκαεννέα (19) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
3. Κυρίτσης Γιώργος σταυροί δεκαοκτώ (18) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
4. Κουντή Δήμητρα σταυροί δεκαεπτά (17) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
5. Moss-Σύψα Αθηνά σταυροί δώδεκα (12) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
Ο συνδυασμός λαμβάνει δύο (2) έδρες από την πρώτη κατανομή (2×16=32), και εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη οι κάτωθι:
1. Σαββίδης Γιώργος [Ε.Σ.Η.Ε.Α.] Α’ κατανομή
2. Χριστακάκη Αλεξάνδρα [Ε.Σ.Η.Ε.Α.] Α’ κατανομή


3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.»
Έλαβε τριάντα ένα (31) ψήφους.

1. Ντελέζος Κωνσταντίνος σταυροί είκοσι επτά (27) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
2. Αξελός Χριστόδουλος σταυροί είκοσι δύο (22) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
3. Χαραλαμπίδου Βασιλική σταυροί δεκαπέντε (15) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
4. Κουντούρης Σπύρος σταυροί δέκα (10) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1×16=16) και έχει υπόλοιπο δεκαπέντε ψήφους. Επειδή κατά το καταστατικό οι πέντε έδρες που αναλογούν στους συνέδρους από την Ε.Σ.Η.Ε.Α. ήδη καλύπτονται από άλλους συνδυασμούς από την πρώτη κατανομή, ο «ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.» δεν μπορεί να εκλέξει δεύτερο υποψήφιο, εφόσον όλοι του οι υποψήφιοι προέρχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Α.. Συνεπώς εκλέγεται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικό μέλος ο:
Ντελέζος Κωνσταντίνος [Ε.Σ.Η.Ε.Α.] Α’ κατανομή

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους.

1. Δεργιαδές Φίλιππος σταυροί είκοσι δύο (22) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
2. Κατερίνης Γιώργος σταυροί είκοσι ένας (21) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
3. Καζάκου Ιωάννα σταυροί έντεκα (11) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
4. Μεϊντάνη Μαρίνα σταυροί έντεκα (11) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1×16=16) από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., και διαθέτοντας υπόλοιπο έξι ψήφων λαμβάνει κατά το καταστατικό στη δεύτερη κατανομή άλλη μία από την Ε.Σ.Π.Η.Τ.. Συνεπώς εκλέγονται, ως τακτικά μέλη οι:
1. Δεργιαδές Φίλιππος [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.] Α΄ κατανομή
2. Κατερίνης Γιώργος [Ε.Σ.Π.Η.Τ.] Β’ κατανομή

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους.

1. Ζαγγανάς Ιωάννης σταυροί δεκαεννέα (19) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
2. Χριστοδουλίδου Πόπη σταυροί δεκαεπτά (17) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
3. Ζάχαρης Παναγιώτης σταυροί δεκαέξι (16) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1×16=16), και με υπόλοιπο τρεις ψήφους δεν λαμβάνει έδρα από τη δεύτερη κατανομή. Εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο:
Ζαγγανάς Ιωάννης [Ε.Σ.Η.Ε.Α.] Α΄ κατανομή
.
6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Έλαβε δέκα (10) ψήφους.

1. Καλλιδώνης Λεωνίδας σταυροί δέκα (10) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
2. Αμερικάνου Χριστίνα σταυροί εννέα (9) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
3. Σχοινάς Ορέστης σταυροί οχτώ (8) Ε.Σ.Η.Ε.Α.
Ο συνδυασμός δεν συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο των δεκαέξι ψήφων και δε λαμβάνει έδρα.

7ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Π.Η.Τ.»
Έλαβε έξι (6) ψήφους.

1. Μπερεδήμας Θέμης σταυροί έξι (6) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
2. Λουκόπουλος Μιχάλης σταυροί πέντε (5) Ε.Σ.Π.Η.Τ.
3. Μπατή Όλγα σταυροί τρεις (3) Ε.Σ.Π.Η.Τ.

Ο συνδυασμός δεν συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο των δεκαέξι ψήφων και δεν λαμβάνει έδρα, καθώς οι έδρες που αναλογούν στην Ε.Σ.Π.Η.Τ. έχουν ήδη καλυφθεί από άλλους συνδυασμούς.

8ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε..»
Έλαβε πέντε (5) ψήφους.

1. Ασβεστάς Άγγελος σταυροί τρεις (3) Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.
2. Μπεχλιβάνος Χρήστος σταυροί δύο (2) Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.
Ο συνδυασμός ναι μεν δεν συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο των δεκαέξι ψήφων. Σύμφωνα όμως με το καταστατικό της Π.Ο.Ε.ΣΥ. η Ένωση (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.) εκπροσωπείται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και συνεπώς εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο:
Ασβεστάς Άγγελος [Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.]

9ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)»

Έλαβε τρεις (3) ψήφους.

1. Κυριακούλης Βασίλης σταυροί τρεις (3) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
2. Χερχελετζής Αθανάσιος σταυροί τρεις (3) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
Ο συνδυασμός δεν συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο των δεκαέξι ψήφων, και επειδή οι θέσεις –σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε.ΣΥ.- που αναλογούν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. έχουν ήδη καλυφθεί, δεν λαμβάνει έδρα.

10ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.-ΕΝΟΤΗΤΑ»
Έλαβε τρεις (3) ψήφους.

1. Μαστής Λουκάς σταυροί τρεις (3) Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.
2. Βουλδής Απόστολος σταυροί μηδέν (0) Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.
Ο συνδυασμός ναι μεν δεν συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο των δεκαέξι ψήφων, σύμφωνα όμως με το καταστατικό της Π.Ο.Ε.ΣΥ. η Ένωση (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) εκπροσωπείται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και συνεπώς εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο:
Λουκάς Μαστής [Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.]

Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τα υπόλοιπα όργανα της Ομοσπονδίας και την έγκριση των απολογισμών και του προϋπολογισμού, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.