ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

ΕΔΟΕΑΠ: Τέταρτη και τελευταία Γενική Συνέλευση

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι , άμεσα μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
Σε τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι , άμεσα μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως,  την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα..
12.00 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ) Λ. Βασ.Αλεξάνδρου 2, Αθήνα με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών για την οικονομική χρήση έτους 2017
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2017
5. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
6. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017
7. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2018
Η τρίτη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη υπάρξεως απαρτίας. Για την επίτευξη της απαρτίας στην τέταρτη (τελευταία ) Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 1/20 των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, αμέσων μελών.