ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφαση ΕΣΗΕΑ για εγγραφή των εργαζομένων και στα sites

Oι αιτήσεις και ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Αιτήσεις εργαζομένων σε ειδησεογραφικά sites αποφάσισε να δεχτεί η Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, που ισχύουν και για τα υπόλοιπα προς εγγραφή νέα μέλη.
Επιτροπή του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ υπό τον Γενικό Γραμματέα θα εξετάσει τους φακέλους των υποψηφίων και θα εισηγηθεί το θέμα στο συμβούλιο.
Αποφασίστηκε, επίσης, αντιπροσωπεία του Δ.Σ., υπό την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, να πραγματοποιήσει επισκέψεις στους χώρους εργασίας των sites, να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους και να διαπιστώσει τις συνθήκες εργασίας τους.
Η Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ θα δέχεται αιτήσεις από τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου  έως και..
την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν πλήρεις φακέλους, με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία της Ενώσεως.
 Ακολουθεί πίνακας με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Α., μαζί με την αίτηση, τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη που εργάζονται σε ειδησεογραφικά sites:

1. Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α., από την οποία να προκύπτει ο χρόνος της ασφάλισής τους σ’ αυτό, από δημοσιογραφική εργασία.

    Για την εγγραφή στην ΕΣΗΕΑ απαραίτητη είναι η εξής προϋπηρεσία:
      α) Δύο (2) χρόνια ασφάλισης, έως τις 30/9/2017, για όσους έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.
      β) Τρία (3) χρόνια ασφάλισης, έως τις 30/9/2017, για όσους έχουν απολυτήριο Λυκείου.

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας επικυρωμένη.
3. Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας σχολής ή Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο.
5. Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται και οι αποδοχές, τις οποίες λαμβάνουν.
6. Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που εκτελεί καθώς και το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
7. Ανάλογη με τις παραπάνω βεβαίωση, μέλους της ΕΣΗΕΑ, που εργάζεται στο ίδιο Μέσο, στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.
8. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται, ότι το υποψήφιο μέλος είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας ή του Πειραιά ή των προαστίων και συνοικισμών των δύο αυτών πόλεων, ότι κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, ότι ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ότι παράλληλα με την εργασία του αυτή δεν ασκεί εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφική. Και
9. Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.

Σημ. z: Για άλλη μια φορά αποκλείονται οι «μπλοκάκηδες»...
Και ένα ερώτημα απο το fb του Φ.Ν.: 
 Τι σημαίνει ένταξη! Απλά θα καταγράφουν σε μια λίστα έχει γίνει και στο παρελθόν με το μητρώο . Αναμένω διευκρίνιση με νέα ανακοίνωση που θα απαντά σε 2 βασικά ερωτήματα!
Οι συνάδελφοι των site θα έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για να έχουν δυνατή φωνή στο σωματείο;
Πως θα ενταχθούν στον ΕΟΔΕΑΠ χωρίς νομοθετική ρύθμιση;
Καλο θα ήταν σε αυτήν την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ να απαντηθούν αυτά τα καίρια ερωτήματα για να αξιολογηθεί και η σημερινή απόφαση αν γράφει ιστορία ή απλά προκαλεί θόρυβο και αγορά χρόνου με υποσχεσεις ή ποντάρισμα στην οποία τελική νομοθετική ρύθμιση κατατεθεί για τον ΕΟΔΕΑΠ