ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Ποιοι είναι στην Επιτροπή ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ

Στη συγκρότηση Επιτροπής Ενημερωτικών Εκπομπών προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Βασίλης Θ. Κωστόπουλος καταργώντας παράλληλα τις προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος και Επιτροπής Κοστολογίου, όπως προβλεπόταν στον Κανονισμό Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος πρι την τροποποίησή του.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερωτικών Εκπομπών τοποθετήθηκε ο Τάσος Μπιρσίμ και μέλη οι: Παναγιώτης Τσούτσιας, Νίκος Μερτζάνης, Αντώνης Παργανάς και Ευτυχία – Αικατερίνη Ζέρβα. Στην Επιτροπή θα μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο διευθυντής Αθλητικής Ενημέρωσης ή ο αναπληρωτής του, όταν θα..
εξετάζονται προτάσεις εσωτερικών παραγωγών αθλητικού περιεχομένου.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Επιτροπή Ενημερωτικών Εκπομπών έχει αποκλειστικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και είναι επιφορτισμένη με την υποβολή εισηγήσεων για την παραγωγή κάθε είδους ενημερωτικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αθλητικού περιεχομένου, «με βάση τις διατάξεις του νόμου για την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, την πολυφωνία, την πληρότητα της ενημέρωσης, καθώς και τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και τις σχετικές κατευθύνσεις της Διοίκησης.
»Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των παραγωγών που εισηγείται. Η θητεία των μελών είναι ετήσια, δυνάμενη να παρατείνεται για ίσο ή μικρότερο κάθε φορά διάστημα».
Σωτήρης Μανιάτης (ΕφΣυν)