ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Aντίστροφη μέτρηση για τους εργαζόμενους στον ΔΟΛ

Καταγγέλονται οι συμβάσεις του συνόλου των εργαζομένων της Μιχαλακοπούλου και ο ειδικός διαχειριστής καλεί σε διαβούλευση

Σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας Δ.Ο.Λ.. Α.Ε., θα προβεί ο ειδικός διαχειριστής στις 9 Αυγούστου.
Προς τούτο απευθύνει πρόσκληση προς τους εργαζόμενους του ΔΟΛ προκειμένου να πάρουν μέρος σε διαβούλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία του Οργανισμού επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80, την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 καθώς και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 αν και εφόσον με την πρώτη συζήτηση δεν περατωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης.
Σκοπός της διαβούλευσης, θα είναι η..
άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών της καταγγελίας των συμβάσεων των εργαζομένων, καθώς ο ειδικός διαχειριστής, θα παραθέσει στους εργαζόμενους, το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από το νόμο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων του ΔΟΛ.
Ο ειδικός διαχειριστής, όπως αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση, προτίθεται να παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία του ζητηθεί και σχετίζεται με την διαδικασία της Ειδικής Διαχείρισης και ιδίως με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων.
Μάλιστα αναφέρεται πως είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων του ΔΟΛ, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου, εν συνεχεία να γίνουν οι καταγγελίες των συμβάσεων των εργαζομένων και να αναγγείλουν οι τελευταίοι τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζει, η σχετική πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή, που θα δημοσιευθεί κατά το νόμο.
Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη επιδοθεί στις συνδικαλιστικές Ενώσεις που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 85% των εργαζομένων, ήτοι στις ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ και ΕΤΗΠΤΑ.
Σημειώνεται ότι η καταγγελία των συμβάσεων του συνόλου των εργαζομένων του ΔΟΛ, εμπίπτει στις διατάξεις των ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 1387/1983 όπως ισχύει, καίτοι επέρχεται διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης κατόπιν δικαστικής απόφασης.