ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Ποιοι αποτελούν το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ

Την τοποθέτηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ ΑΕ αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η απόφαση ελήφθη με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα πρόσωπα που εγκρίθηκαν είναι οι Νικόλαος Αμανίτης, δημοσιογράφος (πρώην στέλεχος του ΔΟΛ), Αικατερίνη Αποστόλου, δικηγόρος, Ευθυμία Ιωαννίδου, δικηγόρος, Άννα Καραμάνου, τέως πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Θαλής - Μιχαήλ Πουλαντζάς, πολιτικός επιστήμονας, Ιωάννης Τόμκος, διδάκτωρ Νέων Τεχνολογιών.. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Κωνσταντίνος Τσιάκαλος, δημοσιογράφος - συγγραφέας.