ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

H NEΡΙΤ ψάχνει για γενικούς διευθυντές

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων Γενικών Διευθυντών και συγκεκριμένα:
• Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Διαχείρισης),
• Περιεχομένου,
• Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
• Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους στη διεύθυνση cv@nerit.gr, με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Γενικού Διευθυντή», το αργότερο μέχρι την Κυριακή  2 Μαρτίου 2014 και ώρα 22:00.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ – Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ με.. 
την υποστήριξη τεχνικού συμβούλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Οι Γενικοί Διευθυντές θα προσληφθούν με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στην ιστοσελίδα http://bit.ly/1juwjAj