ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Αυτοδιαχείριση με εξώδικα στον Flash 96

Ολοι στηρίζουν κι επικροτούν το αυτοδιαχειριστικό εγχείρημα των εργαζομένων του ραδιοσταθμού «FLASH 96». Η κίνηση όμως να καλούνται με εξώδικα εργαζόμενοι, εντός ανελαστικής προθεσμίας, να υπογράψουν διαφορετικά θα εξαιρεθούν από το εγχείρημα επανεκκίνησης του ραδιοσταθμού, δεν συνάδει με το πνεύμα συλλογικότητας που θα έπρεπε να διέπει μια τόσο σημαντική και ελπιδοφόρα προσπάθεια.
Αυτονόητη προϋπόθεση για την αυτοδιάχείριση του FLASH 96, η προσπάθεια επανεκκίνησης να είναι ανοιχτή σε όλους τους εργαζομένους του, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, με όποιον τρόπο αυτοί επιλέξουν και χωρίς περιορισμούς ως προς τον τρόπο της ισότιμης..  συμμετοχής τους.
Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους εργαζόμενους του Ρ/Σ «FLASH 96» FM να αναλάβουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί δυνατή η ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή όλων, με όποιον τρόπο επιλέξει ο καθένας προσωπικά, ώστε το φιλόδοξο εγχείρημά τους να στεφθεί με επιτυχία και να αποτελέσει παράδειγμα συλλογικής απάντησης στην συνεχώς διογκούμενη εργοδοτική αφερεγγυότητα.