ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Στα 16 εκατ. Ευρώ ανήλθαν οι ζημιές του ΔΟΛ για το 2009!

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ 2008

Στα 16.266.546 ευρώ ανήλθαν το 2009 οι ενοποιημένες ζημίες του ΔΟΛ έναντι ζημιών 8.044.673 ευρώ το 2008 σύμφωνα και με τα στοιχεία του δημοσιευμένου ισολογισμού του Οργανισμού.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε σε 255.803.072 ευρώ το 2009 από.... 284.992.530 ευρώ το 2008. Το σύνολο των υποχρεώσεων του ΔΟΛ μειώθηκε στα 192.207.086 ευρώ το 2009 και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στα 73.272.662 ευρώ.
Η εταιρεία το 2009 έχει ζημίες 6.746.159 ευρώ έναντι ζημιών 5.904.846 ευρώ το 2008.
Ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε σε 130.299.794 ευρώ το 2009 από 156.333.955 ευρώ το 2008.
Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 84.336.712 ευρώ (84.176.286 το 2008), ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας μειώθηκε σε 129.328.751 ευρώ από 138.041.218 ευρώ το 2008.
Οπως ανακοινώθηκε η εταιρεία δεν θα δώσει μέρισμα για το 2009.