ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Ένσταση κατά της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ


Λάβαμε και δημοσιεύουμε κείμενο για ένσταση που υπέβαλαν από κοινού πέντε υποψήφιοι κατά της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ. Ακολουθεί το κείμενο της ένστασης που υπογράφουν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ Νικόλαος Καρούτζος, Κων/νος Ντελέζος, Αγγελική Σταθάτου, Γιώργος Βότσκαρης και Μαρία Βασιλάκου:
ρος τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ
Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2021

Ένσταση των παρακάτω υποψηφίων για το Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ, κατά της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που εφαρμόστηκε στον ΕΔΟΕΑΠ, στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, από 19 έως 24 Νοεμβρίου 2021.
Κυρίες και κύριοι,
ως έχοντες έννομο συμφέρον παρακαλούμε να μας χορηγηθούν οι λίστες των ψηφισάντων μελών του ΕΔΟΕΑΠ στην δια ζώσης ψηφοφορία που διεξήχθη στον Οργανισμό, αλλά και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος "ΖΕΥΣ".
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλούμε να μας χορηγηθούν από την Επιτροπή σας ο αρχικός κατάλογος των μελών του ΕΔΟΕΑΠ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μαζί με τα e-mails, στα οποία τους απεστάλησαν τα links των ψηφοφοριών, καθώς και ο τελικός κατάλογος των ψηφισάντων ηλεκτρονικά μαζί με τα e-mails που τελικά χρησιμοποίησαν για την ψηφοφορία.
Παρακαλούμε ακόμα να μας γνωρίσετε εάν στη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες αναγκαστήκατε να προβείτε σε αλλαγή των emails των εγγεγραμμένων για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Επίσης, να μας γνωρίσετε το όνοματεπώνυμο του υπαλλήλου (ων) της Πληροφορικής του ΕΔΟΕΑΠ με τον οποίο είχατε στενή συνεργασία καθ΄όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τί είδους υπηρεσίες σας προσέφερε και εάν συμμετείχε σε τυχόν επικαιροποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού εκλογικού καταλόγου.
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας
οι υποψήφιοι για το Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ
Νικόλαος Καρούτζος,
Κων/νος Ντελέζος,
Αγγελική Σταθάτου,
Γιώργος Βότσκαρης
Μαρία Βασιλάκου"