ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Χορήγηση εφάπαξ ποσού 1.000 ευρώ ανά άνεργο...

...πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Eφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) ανά άνεργο -πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.». Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση και ειδικότερα, όπως ορίζεται στην Υ.Α. 67210/1492, η χορήγηση εγκρίθηκε να γίνει «σε κάθε άνεργο πρώην εργαζόμενο της ως άνω..
εταιρείας, που κατά τη δημοσίευση της Υπ. Απόφασης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας που κατά τη δημοσίευση της Υπ. Απόφασης έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και πληροί τις προϋποθέσεις για επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης».