ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

«Βουνό» το έλλειμμα που πνίγει τον ΣΚΑΪ

Τέσσερις χρονιές με αρνητικά ίδια κεφάλαια και τρεις ανέλεγκτες χρήσεις από την Εφορία. Κι όλα αυτά μέχρι το 2013. Ο ισολογισμός της εταιρείας «Ειδήσεις Ντοτ Κομ», που ελέγχει τον ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου, δεν σταματάει να προκαλεί εκπλήξεις, ενώ έως το τέλος του μήνα αναμένεται η δημοσίευση της χρήσης του 2014, σύμφωνα με τον νόμο.
Το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της τηλεοπτικής επιχείρησης σημειώνεται τόσο από τον ορκωτό ελεγκτή όσο και από το ΕΣΡ, ενώ η νομοθεσία προβλέπει πλέον πως ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας για θέματα ραδιοτηλεόρασης, Νίκος Παππάς, έχει το έννομο δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της. Υπάρχει, όμως, και το ζήτημα των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων, που αναγκάζει για ακόμα μία φορά τον ελεγκτή να καταθέσει τις επιφυλάξεις του. «Λόγω υψηλών σωρευμένων φορολογικών ζημιών, δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις». Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως,.. στην περίπτωση που γίνει έλεγχος στην εταιρεία από την Εφορία για τη συγκεκριμένη τριετία, τα νούμερα του ισολογισμού και πάλι μπορεί να αλλάξουν, σε μια επιχείρηση που επί τέσσερα χρόνια λειτουργεί με αρνητικά ίδια κεφάλαια και για τη λύση και την εκκαθάριση της οποίας συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/1920.

Η οικονομική πορεία της εταιρείας δείχνει πως από το 2006, όταν και ξεκίνησε, ως σήμερα εμφανίζει μόλις δύο θετικές χρήσεις, το 2009 και το 2013. Ολες οι υπόλοιπες είναι αρνητικές, με μικρό κύκλο εργασιών και υπερδιπλάσιο δανεισμό. Ετσι, καθώς «οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό», συντρέχουν και πάλι οι προϋποθέσεις για τη λύση της, εκτός κι αν μπουν λεφτά στο ταμείο.

Στο μεταξύ, τον δρόμο των 100 δόσεων πήρε και ο ΣΚΑΪ. Οπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, στον βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο, βασιζόμενη σε έγγραφο του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της επιχείρησης «Ειδήσεις Ντοτ Κομ» «έχουν ρυθμιστεί με την υπ’ αριθ. 1530615/26515 ρύθμιση (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015) σε 100 δόσεις και έχει ήδη πληρωθεί η πρώτη δόση αυτής».

- από την έντυπη έκδοση των Παραπολιτικών (Secret)