ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο χρόνια απλήρωτοι στου Καλοφωλιά...

Τα τρικ της «Εξπρές» για να μην πληρώνει 
 
Oμηροι του Δ. Καλοφωλιά παραμένουν επί δύο και πλέον χρόνια, 85 εργαζόμενοι της εταιρείας ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’ καθώς η εργοδοσία δεν καταβάλει τους μισθούς ενώ χρωστάει στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,. Επιπλέον όπως προκύπτει από συνεχείς ελέγχους του Σωματος Επιθεώρησης Εργασίας η εταιρεία του Δ. Καλοφωλιά λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2008 και χωρίς ηλεκτροδότηση από το 2014.
Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά στις εγκαταστάσεις του Καλοφωλιά λειτουργεί και άλλη επιχείρηση (ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.), χωρίς άδεια, η οποία συνεργάζεται στην εκτέλεση των συμβολαίων έργων της ΕΞΠΡΕΣ. Είναι προφανές ότι η νέα εταιρεία στην.. πραγματικότητα είναι ένα και το αυτό με αυτή του Καλοφωλιά...
Για την υπόθεση Καλοφωλιά έγινε ερώτηση στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Εργασίας, Οικονομικών και  Ανάπτυξης στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«Η εν λόγω εταιρεία (του Καλοφωλιά) ενώ έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και ειδικότερα στο άρθρο 9 αυτού, με εγκριθείσα ενίσχυση 14.200.000 € (εκ των οποίων τα 7.100.000 € καταβλήθηκαν ως επιχορήγηση), δεν πληροί τις απορρέουσες υποχρεώσεις του εγκριθέντος σχεδίου, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 11723/12-03-2014 απάντηση της Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Πιο συγκεκριμένα, όπως άλλωστε προκύπτει από τους ελέγχους του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (έκθεση υπ’ αριθ. 13729/29-03-2011) και του υπ’ αριθ. 10817/11-03-2013 εγγράφου της Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαπιστώνεται σειρά παραλείψεων προβλεπόμενων ενεργειών, όπως μη εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τους προμηθευτές και κυρίως προς τους εργαζομένους.
Με την υπ’ αριθ. 7543/19-02-2014 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, συγκροτήθηκε νέο Κεντρικό Όργανο Ελέγχου, με αντικείμενο τον έλεγχο για την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από συνεχείς ελέγχους του ΣΕΠΕ, η εταιρεία ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’, λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2008 και χωρίς ηλεκτροδότηση από το 2014. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί και άλλη επιχείρηση (ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.), χωρίς άδεια, η οποία συνεργάζεται στην εκτέλεση των συμβολαίων έργων της ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’».
Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων,
- Επειδή είναι προφανές ότι η νέα εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.» στην πραγματικότητα αποτελεί ένα και το αυτό με την εταιρεία «ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.»
- Επειδή οι 85 υπάλληλοι της εταιρείας παραμένουν επί δύο έτη απλήρωτοι.
- Επειδή δεν καταβάλλονται οι οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
- Επειδή οι αποφάσεις των υπηρεσιών δεν καθίστανται άμεσα εκτελεστές και η εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχέδιο στο οποίο έχει ενταχθεί.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε βάσει της υπ’ αριθ. 7543/19-02-2014 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας;
2. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την συμμόρφωση της εταιρείας ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’ στις αποφάσεις της Διοίκησης και στις αποφάσεις που προκύπτουν από τα πορίσματα ελέγχων του ΣΕΠΕ;
3. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την συμμόρφωση της εταιρείας ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’ στις οικονομικές υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και πρωτίστως στους 85 εργαζόμενους που αρνείται να πληρώσει η εταιρεία;
4. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την παράνομη λειτουργία της εταιρείας ‘‘ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.’’;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Τσουκαλάς
Δημήτρης Στρατούλης
Αλέξης Μητρόπουλος