ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

«Αγγελιοφόρος»: η ωμή τέχνη του εκβιασμού


Ωμές εκβιαστικές πρακτικές σε βάρος των εργαζομένων εφαρμόζει η εργοδοσία του «Αγγελιοφόρου» της Θεσσαλονίκης.
Σε έγγραφο που έστειλε στις 9 Δεκεμβρίου στα σωματεία των εργαζομένων και κοινοποίησε λίγες ημέρες αργότερα σε όλο το προσωπικό του εκδοτικού ομίλου απειλεί ότι θα βάλει «λουκέτο» στο ημερήσιο φύλλο της εφημερίδας και προειδοποιεί ότι θα απολύσει 55 άτομα τις παραμονές των Χριστουγέννων, εάν όλοι δεν συμφωνήσουν να μειώσουν κι άλλο το μισθό τους σε ποσοστό 25% !
Πώς θέλει να πετύχει τις μειώσεις αυτές η εργοδοσία των Μπακατσέλου, Μπόμπολα και Ψυχάρη; Μα, με νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας ή με την εφαρμογή της μερικής απασχόλησης. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι, ακόμη και να συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι στο -25%, η εργοδοσία δεν δεσμεύεται ότι θα κρατήσει τις θέσεις εργασίας και ότι δεν θα κάνει τελικά απολύσεις ! Με άλλα λόγια, η εργοδοσία υπόσχεται, εν όψει... των γιορτών, στους εργαζόμενους πως είτε υπογράψουν είτε δεν υπογράψουν τις μειώσεις θα τους απολύσει αργά ή γρήγορα, είτε τώρα είτε αργότερα.
Αξιοσημείωτο: η εργοδοσία κάνει από τώρα καταμερισμό των απολύσεων ανά ειδικότητα εργαζομένων, για να μην...προκύψουν αργότερα παρεξηγήσεις.
Να προστεθεί πως επισήμως τα σωματεία των εργαζομένων βρίσκονται σε διαβούλευση με τη διοίκηση της επιχείρησης και η επόμενη συνάντηση των δύο πλευρών πρόκειται να γίνει στο τέλος της εβδομάδας.

Το... χριστουγεννιάτικο γράμμα της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος Α.Ε., που εκδίδει τον «Αγγελιοφόρο», προς τα σωματεία των εργαζομένων έχει ως εξής:

«Προς ενημέρωση των εργαζομένων της εταιρίας, παρακάτω σας κοινοποιούμε την επιστολή που εστάλη από την Διοίκηση της εταιρίας προς τις ενώσεις των εργαζομένων στις 9.12.2011.
Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Δαναΐδων 4, Τ.Κ. 546 26 - Θεσσαλονίκη - Τηλ: 2310/779247, -111 - Φαξ: 2310/779303

Προς: Δ.Σ. της ΕΣΗΕΜΘ
Δ.Σ. της ΕΠΗΕΘ
Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤ-Θ

Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2011


Σε συνέχεια της από 6/12/2011 διαβούλευσης μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα αποτελέσματα για το δεκάμηνο του 2011 είναι ζημίες 3.839.000 ευρώ (προ αποσβέσεων) με συνεχή επιδείνωση για τους υπόλοιπους μήνες του 2011. Ήδη βρισκόμαστε σε ταμειακή ασφυξία και αδυναμία περαιτέρω χρηματοδότησης από τις τράπεζες.
Βάσει των ανωτέρω και λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι από 31-1-2012 λήγει η ετήσια συμφωνία για μείωση μισθών κατά 12,5%, καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός του 2012 με πρόβλεψη περαιτέρω μείωσης πωλήσεων κατά 15%, ποσοστό που κρίνεται αισιόδοξο.
Ο στόχος του προϋπολογισμού είναι οι εισπράξεις των πωλήσεων να καλύπτουν τις άμεσες ταμειακές ανάγκες σε μισθοδοσία, αγορές α' υλών, παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.), διάφορα έξοδα, καταβολή δόσεων δανείων και τόκων στις τράπεζες.
Η μισθοδοσία για τα τμήματα σύνταξης εφημερίδων-περιοδικών, χωρίς το ποσοστό μείωσης του 12,5 %, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών, υπολογίζεται σε χιλ. ευρώ 2.820 , και απαιτείται, βάσει του προϋπολογισμού επιβίωσης που έχει συνταχθεί, να μειωθεί συνολικά στα 1.900 χιλ. ευρώ. Εξ αυτών 1.600 χιλ. ευρώ αφορά τα τμήματα της σύνταξης εφημερίδων (Καθημερινός, Κυριακάτικος και Πόρταλ) και 300 χιλ. ευρώ αφορά τα τμήματα της σύνταξης περιοδικών.

Η μισθοδοσία για τις πωλήσεις, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (μηχανογράφηση), χωρίς το ποσοστό μείωσης του 12,5 %, υπολογίζεται σε ευρώ 2.366 χιλ., και απαιτείται, βάσει του προϋπολογισμού επιβίωσης που έχει συνταχθεί, να μειωθεί συνολικά στα 1.600 χιλ. ευρώ.

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, πρέπει να υπάρξει μείωση μισθοδοσίας, για το σύνολο του προσωπικού 25%, χωρίς να υπάρξουν επαναπροσλήψεις. Οποιαδήποτε επαναπρόσληψη, αυξάνει αναλογικά το ανωτέρω ποσοστό, στην αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.
Η μείωση αυτή μπορεί να λάβει χώρα είτε με ατομικές συμβάσεις, είτε με μετατροπή της πλήρους εργασίας σε εργασία μερικής απασχόλησης.

Περαιτέρω, και καθώς το 25% δεν αρκεί για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικές αποχωρήσεις, είτε μέσω εθελουσίας, είτε μέσω καταγγελίας, προσωπικού ώστε:

Α) οι πωλήσεις, το Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (τμήμα μηχανογράφησης) να εισφέρουν ένα επιπλέον ποσό 174.819 ?.
Β) η σύνταξη των περιοδικών (εν όψει και της διακοπής έκδοσης δύο από αυτά) να εισφέρει ένα επιπλέον ποσό 216.963 ? (με σελιδοποίηση).
Γ) η σύνταξη του Αγγελιοφόρου (Καθημερινού, Κυριακάτικου) & του Portal να εισφέρουν ένα επιπλέον ποσό 110.528 ? (με σελιδοποίηση).

Η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια ένα έτος.
Η προηγούμενη εμπειρία εφαρμογής της συμφωνίας του Φεβρουαρίου 2011 όμως καταδεικνύει ότι δεν είναι δυνατόν η εταιρία να αναλάβει άλλες, οποιασδήποτε μορφής, δεσμεύσεις προς τους εργαζόμενους, καθώς αυτοί, αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να κατανοήσουν ότι το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η εταιρία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, και μάλιστα προς το δυσμενέστερο.
Κατά συνέπεια, η εταιρία δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε απολύσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, επιφυλασσόμενη, μεταξύ άλλων, να κλείσει τελικά το καθημερινό φύλλο, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε υποστηρικτικών σε αυτό υπηρεσιών, καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα κριθεί απαραίτητη, εφόσον οι προβλέψεις δεν επιβεβαιωθούν ή αν δεν μπορεί να καλύψει τις ταμειακές της ανάγκες.
Δεσμεύεται πάντως ότι πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους.
Η εταιρία αποδέχεται τη διενέργεια εθελούσιας απομάκρυνσης, μέσα από την, μετά από αίτηση, καταγγελία της συμβάσεως, χωρίς καμία πρόσθετη παροχή και υπό την αίρεση αποδοχής της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία στο ανωτέρω πλαίσιο, η εταιρία θα υλοποιήσει την απόφαση της περί διακοπής της κυκλοφορίας του καθημερινού της φύλλου, προχωρώντας στις πρώτες καταγγελίες με προειδοποίηση, στις 20-12-2011. Ο αναλυτικός καταμερισμός των καταγγελιών, έχει ως εξής:

Α) Συντάκτες Αγγελιοφόρου (ΑΤΚ, ΑΚΘ & Portal): 23
Β) Συντάκτες Περιοδικών : 5
Γ) Διοικητικό προσωπικό Αγγελιοφόρου (εκτός συντακτών): 3
Δ) Διοικητικό Προσωπικό (Πωλήσεις, Μ. Αγγελίες, Διοίκηση, Οικονομικό): 17
Ε) Τεχνικό Προσωπικό (PrePress και μηχανογράφηση) :7

Είναι αυτονόητο ότι στον ανωτέρω καταμερισμό μπορούν να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις, καθώς και ότι η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος δεν συνεπάγεται και εξάντληση των απολύσεων που μπορούν να γίνουν.

Τονίζουμε ότι, εάν και εφ΄ όσον, οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν και μετά την 20-12-2011, η εταιρία θα προβεί στην κοινοποίηση των καταγγελιών, πλην όμως, εάν εν τέλει επέλθει συμφωνία, δεν θα τις υλοποιήσει αλλά θα τηρήσει τα συμπεφωνημένα.

Κατόπιν τούτων, σας καλούμε σε εκ νέου συνάντηση στα γραφεία μας στον 7ο όροφο.»

Asyntaxtos Typos