ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Λουκέτο 7 ημερών και πρόστιμο 300.000 ευρώ στο Epsilon

Βαριά καμπάνα τον τηλεοπτικό σταθμό EPSILON Νομού Αττικής επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για παραβίαση της νομοθεσίας και ειδικότερα εκείνων των διατάξεων που επιβάλλουν την προγραμματική και λειτουργική αυτοτέλεια των παρόχων περιεχομένου και απαγορεύουν την ανάθεση της παραγωγής και της διαχείρισης του τηλεοπτικού τους προγράμματος..
σε τρίτους φορείς και την μετάδοση του προγράμματος αυτού εκτός των προβλεπόμενων νομίμων ορίων.
 Αναλυτικά στην απόφαση του ΕΣΡ αναφέρεται πως το κανάλι:
α) παραβίασε την νομική υποχρέωση περί προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας των παρόχων περιεχομένου αναθέτοντας συνολικά την παραγωγή καιδιαχείριση του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού τηςσε τρίτουςφορείς και
β) μετέδωσε το τηλεοπτικό της πρόγραμμα εκτός της επιτρεπόμενης περιφερειακής ζώνης καταστρατηγώντας τους κανόνες της νομίμου δικτυώσεως, ταύτα δε έπραξε εκ προθέσεως.
Ετσι το ΕΣΡ:
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία STAR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΕPSILON Νομού Αττικής:
α) τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 300.000 ευρώ για την απουσία αυτονόμου προγράμματος και την συνολική ανάθεση της παραγωγής και της διαχείρισης του προγράμματος αυτού σε τρίτους φορείς και
β) τη διοικητική κύρωση της προσωρινής αναστολής της μετάδοσης του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της από 00.01 της 13.05.2019 έως 24.00 της 19.05.2019 για την παράνομη μετάδοση του τηλεοπτικού της προγράμματος εκτός της προβλεπόμενης περιφερειακής ζώνης.