ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Η ΕΡΤ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της ΕΡΤ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στο καθήκον της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων του κοινού, των εργαζομένων και των συνεργατών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016, εγκαινιάζει τον εταιρικό ιστότοπο dpo.ert.gr.
Η ενημερωτική πλατφόρμα θα.. προβάλει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ΕΡΤ και θα δημοσιεύει πληροφορίες και συμβουλές για την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εργαζομένων της ΕΡΤ.
Στο dpo.ert.gr θα λειτουργεί «φόρμα άσκησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων με βάση τον ΓΚΠΔ 679/2016, και θα ενημερώνεται κάθε επισκέπτης για ειδικά και για γενικότερα θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, κυβερνοαπειλών & δεοντολογίας των τεχνολογικών εφαρμογών.
Θα παρουσιάζονται επίσης οι ανακοινώσεις της Ελληνικής Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής (ΑΠΔΠΧ), οι θεσμικές αλλαγές και οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι νόμοι, η νομολογία και οι εθνικές πολιτικές κυβερνοασφάλειας, καθώς και οι Κανονισμοί της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, όπως ο ePrivacy, ο Κανονισμός για τα γενικά δεδομένα, ο Κανονισμός για τα Πνευματικά Δικαιώματα κ.α.