ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Με πιστοποίηση οι κυκλοφορίες των εφημερίδων

Νέους κανόνες φέρνει το προς συζήτηση σχέδιο νόµου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την πιστοποίηση των κυκλοφοριών των εφηµερίδων καθώς το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’) αντικαθίσταται πλήρως ως εξής:
Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφηµερίδων, περιοδικού και ηµερήσιου Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα (barcode), στην οποία θα περιλαµβάνεται και ο διεθνής µοναδικός αριθµός σειρών, που χρησιµοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων.
Το σχέδιο προβλέπει πως «κατά τη διανοµή, την πώληση και την επιστροφή εντύπων ηµερησίου.. και περιοδικού Τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφηµερίδων και περιοδικών και από επιχειρήσεις πώλησης εφηµερίδων και περιοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ως άνω ειδικής σήµανσης γραµµωτού κώδικα (barcode) και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών».
Τα πρόστιµα για τους παραβάτες κυµαίνονται από 1.000 ως 10.000 ευρώ.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει κοινή απόφαση από τους υπουργούς Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε την οποία «καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανοµής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίµων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δηµοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων».
- πηγή; Παραπολιτικά