ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Στα 6 εκατ. ευρώ τα σήματα «Ελευθεροτυπία» και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία


Η Αlpha Bank με ασφαλιστικά μέτρα ζητάει να της επιτραπεί η συντηρητική κατάσχεση των εμπορικών σημάτων της Μάνιας 

Τη συντηρητική κατάσχεση των εμπορικών σημάτων της ΧΚ Τεγόπουλος ζητάει η Αlpha Bank με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε στις 2 Ιουλίου. Η τράπεζα ζητάει την συντηρητική κατάσχεση του σήματος «Ελευθεροτυπία» μέχρι του ποσού των 3.900.000 ευρώ και του σήματος «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ.
Επίσης ζητάει να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να απαγορευθεί η νομική και πραγματική μεταβολή των σημάτων «Ελευθεροτυπία» και «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επι της αιτήσεως. Οι συνολικές απαιτήσεις της Αlpha Bank ανέρχονται στο ποσό..
των 25.000.000 ευρώ.
Το δικαστήριο, σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή (6/7), απαγορεύει τη νομική μεταβολή των σημάτων «Ελευθεροτυπία» και «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» μέχρι τη συζήτηση της αίτησης που έχει ορισθεί για τις 20 Νοεμβρίου του 2012.