ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Αίτηση πτώχευσης της Χ Κ Τεγόπουλος και λήψης προληπτικών μέτρων από την εταιρεία Eworx


Αίτηση πτώχευσης της ΧΚ Τεγόπουλος κατέθεσε η εταιρεία "EWORX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η αίτηση θα συζητηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2012. Επίσης η ίδια εταιρεία κατέθεσε και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων.
Στις 6 Ιουλίου εκδόθηκε προσωρινή διαταγή η οποία αναστέλλει προσωρινά τις ατομικές διώξεις (αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικων μέτρων) και απαγορεύει την πραγματική και νομική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της μεχρι την συζήτηση της αιτησης στην ορισθείσα δικάσιμο.
Στην αίτηση πτώχευση η εταιρεία ΕWORX αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ΧΚΤ βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση παύσης των πληρωμών της, αφού λόγω της προδήλου έλλειψης χρηματικών μέσων ( ρευστότητας), έχει περιέλεθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία, να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές, εμπορικού χαρακτήρα, υποχρεώσεις της». Η ΕWORX διεκδικεί από την..ΧΚΤ περίπου 47.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα δικαστική απόφαση απαγορεύεται κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της ΧΚ Τεγόπουλος, συμπεριλαμβανομένων της κινητής κι ακίνητης περιουσίας της και των σημάτων αυτής, μέχρι το συνολικό ποσόν των 5.300.000 €. Η δέσμευση ισχύει τουλάχιστον έως 20-11-2012, με δυνατότητα παράτασης κατά την πιο πάνω δικάσιμο και για όσο χρόνο θα χρειαστεί έως την έκδοση οριστικής απόφασης. Η προσωρινή διαταγή αφορά συντηρητική κατάσχεση των σημάτων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας από 77 εργαζόμενους κατά της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) για ποσό 5.300.000 ευρώ για το σύνολο των δεδουλευμένων τους και τις αποζημιώσεις όσων από αυτούς έχουν απολυθεί από την εφημερίδα. Διαβάστε αναλυτικά: X.K.Tεγόπουλος - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθήνας (απαγόρευση μεταβολής περιουσιακής κατάστασης)