ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Kρατικό χρήμα στα ΜΜΕ


Περί τα 29,7 εκατ. σε κρατική διαφήμιση σε περίπου 65 μέρες

Από κρατική διαφήμιση και επικοινωνία σκίζουμε. Μόλις προσφάτως η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ενέκρινε δύο ακόμη προγράμματα επικοινωνιακής προβολής, συνολικού ύψους 634.000 ευρώ.
Συγκριμένα 205.000 ευρώ εγκρίθηκαν από την ΓΓΕΕ για το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης). Επίσης, εγκρίθηκε το πρόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2023, συνολικής αξίας 429.000 ευρώ.
Στο μεταξύ για δράσεις επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εγκρίθηκε κονδύλι 992.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα, όπως τονίζεται. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται κατάρτιση σχεδίου ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας, δημιουργικά και παραγωγές έντυπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, έρευνα κοινού. Διαγωνισμός για αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί συντόμως.
Στο μεταξύ για κρατική διαφήμιση επίσης εντός Φλεβάρη εγκρίθηκαν καμια 20αριά προγράμματα επικοινωνιακής προβολής συνολικού ύψους 18,1 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα προγράμματα για το 2023 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (2.294.373,36 ευρώ) και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (100.000 ευρώ), της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (1.764.700 ευρώ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (200.000 ευρώ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (229.400 ευρώ), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (3.661.000 ευρώ), της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (59.600 ευρώ) και του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την εκστρατεία (καμπάνια) ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας (3.000.000 ευρώ).

Περιλαμβάνονται επίσης και τα προγράμματα (για το 2023) της Περιφέρειας Θεσσαλίας (1,17 εκατ. ευρώ) και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων-ΚΕΘΕΑ (91.100,00 ευρώ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου (183.000 ευρώ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (602.578,00 ευρώ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (360.000 ευρώ), του Δήμου Αργοστολίου (106.419 ευρώ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (131.000 ευρώ), της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (1.764.700 ευρώ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (229.400 ευρώ), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (3.661.000 ευρώ), της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (59.600 ευρώ) και του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την εκστρατεία (καμπάνια) ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας (3.000.000 ευρώ).