ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

EΔΟΕΑΠ: Προϋποθέσεις χορήγησης για το κατασκηνωτικό επίδομα 2020

Δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη μέριμνα από τον ΟΑΕΔ, προφανώς λόγω της πανδημίας, για μετάθεση των υφιστάμενων καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό επίδομα 2020, προκειμένου να μη χαθούν προθεσμίες ο ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του με προστατευόμενα μέλη-τέκνα για τις διαδικασίες χορήγησης του.. επιδόματος από τον Οργανισμό, εάν η αίτησή τους δεν γίνει δεκτή από τον ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα το επίδομα αφορά στα παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2005 έως 31/5/2014 και προϋπόθεση για την καταβολή του είναι η μη δυνατότητα λήψης της παροχής από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, είτε λόγω εισοδήματος, είτε λόγω απόρριψης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες των μη δικαιούχων ή και αποκλεισμένων του ΟΑΕΔ (οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ).
Για να χορηγηθεί από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει το οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να είναι μεγαλύτερο των 28.000 ευρώ, (άρα να μην μπορεί να υποβάλει αίτημα στον ΟΑΕΔ) ή να έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΟΑΕΔ και να έχει απορριφθεί, συνεπώς να περιλαμβάνεται στους πίνακες απόρριψης.
Το επίδομα κατασκήνωσης του ΕΔΟΕΑΠ χορηγείται, όταν το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2019 (αθροιστικά και οι δυο γονείς μαζί) υπερβαίνει τις 28.000 ευρώ (ποσό που έχει ορίσει ως ανώτατο όριο ο ΟΑΕΔ), προσαυξημένο κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού edoeap.gr/2020/03