ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 22 Αυγούστου 2017

Πρωτοβουλία δράσης εν επισχέσει εργαζομένων ΔΟΛ...

...για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων

Την Τετάρτη (16/08/2017) πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των
κλαδικών Συνδικαλιστικών Ενώσεων, Επιτροπής εκπροσώπησης εν επισχέσει
εργαζομένων, της Ειδικής Διαχείρισης και υπηρεσιακών παραγόντων, κατόπιν
πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και ύστερα από την εξώδικη
γνωστοποίηση – υποβολή και προσκόμιση εγγράφων της Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, με την οποία πληροφορεί την ολοκλήρωση της διαβούλευσης – ενημέρωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας των ομαδικών
απολύσεων και την υπογραφή πρακτικού διαβούλευσης της Διοίκησης με τους.. νομικούς συμβούλους των Ενώσεων, κατά δήλωση του κου Ζαχαρόπουλου - εκπροσώπου αυτής στην προκείμενη σύγκληση.
Η σύσκεψη είχε καθαρά χαρακτήρα ενημερωτικό, προκειμένου να διατυπωθούν οι
θέσεις της πλευράς των εργαζομένων και των προβλημάτων τους κατά τη
διαδικασία της διαχείρισης, όπως τονίστηκε από τα στελέχη του Υπουργείου. Η
συλλογικότητά μας, διά της Επιτροπής της διατύπωσε εκτενώς όλες τις πάγιες
θέσεις της και προέβη σε μία πλήρη τεκμηρίωση αυτών, στη βάση προτύπων
δικαιοσύνης, προκειμένου να τεθεί η διαπραγματευτική πλατφόρμα συζήτησης.
Καθόσον, όπως τονίστηκε και στη σύσκεψη, οι εργαζόμενοι σε επίσχεση της
εργασίας τους αντιμετωπίζουν όρους εξαθλίωσης, ευρισκόμενοι σε ένα ιδιότυπο
κοινωνικό αποκλεισμό από όλα τα σχήματα Διοίκησης του Δ.Ο.Λ., διεκδικούν την
καταβολή οφειλόμενων αποδοχών ενός χρόνου και απαιτούν το σεβασμό της
προσωπικότητάς τους, η οποία επιχειρήθηκε να συνθλιφτεί.
Εκτός των άλλων, ζητήσαμε από την Ειδική Διαχείριση να δοθεί η σύμβαση
εκχώρησης του συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού σε Πιστωτικά Ιδρύματα,
όπου παραχωρούνται σε τρίτους τα έσοδα από την λειτουργία της εταιρείας,
δηλαδή από την προσφορά της εργασίας των εργαζομένων της καθώς και όλες οι
σχετικές δανειακές συμβάσεις, με τις οποίες ενεχυριάζονται περιουσιακά στοιχεία
της Α.Ε. Δ.Ο.Λ. υπέρ των τραπεζών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσδιοριστούν και να εξεταστούν οι απαιτήσεις των τραπεζών από το εκπλειστηρίασμα.
Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης της εταιρείας, μας δήλωσε εξαρχής ότι δεν είχε
δικαιοδοσία διαπραγμάτευσης αλλά η συμμετοχή του περιορίστηκε σε καθαρά
ενημερωτικό ρόλο για τις επόμενες κινήσεις της διαχείρισης, καταγραφή των
αιτιάσεων των εργαζομένων και ενημέρωση των διαχειριστών περί αυτών. Η εν
λόγω συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη Πρακτικού για τα διαλαβόντα σε
αυτήν, με την υπογραφή όλων των εμπλεκομένων μερών.
Κατά την παρουσίαση των προβλημάτων, ιδιαίτερα διευκρινίσαμε πως η
συλλογικότητά μας αποτελείται από εργαζόμενους σε επίσχεση της εργασίας τους
στην Α.Ε. Δ.Ο.Λ., με ποικιλομορφία ειδικοτήτων: κλητήρες, οδηγοί, φύλακες,
τεχνικοί Η/Υ, τεχνικοί τύπου, διοικητικοί υπάλληλοι, δημοσιογράφοι
και πως η
αποστολή της είναι να ενδυναμώσει την παρουσίαση και διεκδίκηση των δίκαιων
αιτημάτων μας και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κίνηση αντίθετη με το ρόλο
των κλαδικών μας Συνδικαλιστικών Ενώσεων, καθόσον να συνεκτιμηθεί επίσης, πως
ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που την απαρτίζουν, λόγω ειδικότητας, δεν
εκπροσωπείται από αυτές. Επίσης τοποθετηθήκαμε με την πλευρά όλων των
υπολοίπων εργαζομένων στον Δ.Ο.Λ. και επισημάναμε τις δίκαιες διεκδικήσεις
τους, όπως για παράδειγμα, μεταξύ πολλών άλλων και της απαίτησης για την
καταβολή των δεδουλευμένων δύο μηνιαίων αποδοχών τους: Ιουνίου και Ιουλίου
2017.
Αρνητική αίσθηση και τεράστια έκπληξη, προκάλεσε η απρόκλητη επίθεση από τον
Πρόεδρο της ΕΤΗΠΤΑ κ. Μυλωνά, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα παρευρισκόμενα
μέλη τόσο της δικής του Ένωσης όσο και των υπολοίπων και παρά τις παραινέσεις
ακόμα και των στελεχών του Υπουργείου πως τέτοιου είδους συμπεριφορές και
πρακτικές δεν βοηθούν στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα των
εργαζομένων, κατά την οποία επιχείρησε να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της
αντιπροσώπευσης της επιτροπής μας καθώς και την εργασιακή σχέση των
εκπροσωπούμενων εργαζομένων με την εταιρεία, διασπώντας το μέτωπο των
διεκδικήσεων των Δυνάμεων της Εργασίας. Το αποτέλεσμα του αβδηριτισμού του
ήταν να δώσει το έναυσμα επίθεσης και στην πλευρά του εκπροσώπου της Ειδικής
Διαχείρισης, ο οποίος συντάχθηκε με τον προλαλήσαντα κατά των εργαζομένων.

Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήσαμε, αποφασίσαμε να καταγγείλουμε
τουλάχιστον τη συνδικαλιστική αβελτηρία, καθώς μπορεί να υποκρύπτονται και
βαθύτερα αίτια – κίνητρα, του «διαμεσολαβητή» κου Μυλωνά και να τον
καλέσουμε στην αμέσως επόμενη συνάντηση της ολομέλειάς μας, αφενός να μας
εκθέσει τις απόψεις του, εγγυώμενοι την ελευθερία της έκφρασής του και
αφετέρου να του εγχειρίσουμε τη Λίστα με τα ονόματα των εκπροσωπούμενων από
την Επιτροπή μας εργαζομένων στην Α.Ε. Δ.Ο.Λ., προκειμένου να ενημερώσει
αρμοδίως την Ειδική Διαχείριση.
Να θυμίσουμε απλά πως, όταν ο κ. Μυλωνάς εμφανίστηκε στο Σ.ΕΠ.Ε., πριν από 6
μήνες, κατά την προσφυγή μας για τη καταστρατήγηση της αρχής της ίσης
αντιμετώπισης των εργαζομένων στην Α.Ε. Δ.Ο.Λ. και υπό του αδιαχώρητου που
είχε δημιουργηθεί από την παρουσία των εν επισχέσει εργαζομένων δεν έθεσε
τέτοιου είδους διασπαστικά ζητήματα, τα οποία επιχειρούν να αποσυντονίσουν και
να αποδυναμώσουν τις εργασιακές διεκδικήσεις του συνόλου των εργαζομένων
στην εν λόγω εταιρεία....Γιατί άραγε το όψιμο ενδιαφέρον του και γιατί επιλέγεται η
συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εκδηλώσει την επίθεσή του;
..... «Άνδρες πόλις και ού τείχη, ουδέ νήες ανδρών κεναί.» (Η πόλη [και η δύναμή της] είναι οι άντρες και όχι τα τείχη ούτε τα άδεια πλοία – Θουκυδίδη Ιστορία)

21/08/2017
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Λ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Υ.Γ.: Θα θέλαμε επίσης να ρωτήσουμε τον κ. Μυλωνά εάν σκέφτεται να αναλάβει την εκπροσώπησή μας. Αλλά προτού μας απαντήσει πιστεύουμε πως θα πρέπει να αιτιολογήσει την αφωνία του στις πολλαπλές παραινέσεις των στελεχών του Υπουργείου να διατυπωθούν οι θέσεις των εργαζομένων και να παρουσιαστούν τα προβλήματά τους.... Για του λόγου το ασφαλές ας καταθέσει στο Δ.Σ. και στα Μέλη της Ενώσεώς του το Πρακτικό της εν λόγω συνάντησης και ας τους εξηγήσει με
ποιες ακριβώς προτάσεις εξυπηρέτησε τα δίκαια αιτήματά τους και τι ακριβώς ζήτησε από τους Εκκαθαριστές, γιατί ίσως δεν έγινε αντιληπτό από τους παρευρισκόμενους ....