ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Ο Σαββίδης δίνει 8 εκατ. για τους εργαζόμενους στο Mega

Τι αναφέρει σε επιστολή του προς την διαχειρίστρια τράπεζα Alpha Bank

«Κύριο καθήκον μας είναι η αποπληρωμή των χρωστούμενων στους εργαζομένους, οι οποίοι έσωσαν το κανάλι, παρά τη δεινή του οικονομική κατάσταση». Αυτό είχε δηλώσει την περασμένη Παρασκευή ο Ιβάν Σαββίδης και τώρα, δύο ημέρες πριν τον διαγωνισμό για τον ΔΟΛ, o επιχειρηματίας δεσμεύεται να συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Τηλέτυπος το ποσό των 25 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 8 εκατ. ευρώ θα πάει προς την εξόφληση των χρημάτων των εργαζόμενων της εταιρείας.
Συγκεκριμένα ο Ιβάν Σαββίδης με έγγραφο προς τη διαχειρίστρια τράπεζα Alpha Bank δεσμεύεται,..
όγια τις επόμενες ενέργειες καθώς και για τα χρήματα που προτίθεται να τοποθετήσει.
Μετά την απόκτηση ποσοστού 19,63% την περασμένη εβδομάδα από την οικογένεια Μπόμπολα, ο Σαββίδης επιδιώκει να δεσμεύσει και τα άλλα συμβαλλόμενα στο κανάλι μέρη.
Aκολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής Σαββίδη  προς την Alpha Bank:
ΠΡΟΣ ALPHA BANK Διαχειρίστρια Κ. Ο.Δ.
Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε από τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία μας απέκτησε ποσοστό 19,63% της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ.
Η DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD είναι εταιρεία εγνωσμένης οικονομικής ευρωστίας και σοβαρών επιχειρηματικών προθέσεων των φορέων της, στην οποία είχε μάλιστα χορηγηθεί μια εκ των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών που είχαν δημοπρατηθεί κατά την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, ήδη ακυρωθέντος για νομικούς λόγους.
Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε εγγράφως και επισήμως αναφορικά με την συμμετοχή μας στην εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ ότι ως μέτοχοι έχουμε επίγνωση ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των εργαζομένων της και το ύψος των υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες, θέτουν ασφαλώς σε κίνδυνο την βιωσιμότητά της και την ικανότητά της και να συνεχίσει την λειτουργία της.
Εν όψει των ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι ως μέτοχοι της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ με το ανωτέρω ποσοστό, δεσμευόμαστε από τώρα ότι θα υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που θα αναλάβετε και ως μέτρο αναδιάρθρωσης της εταιρείας θα απαιτήσετε. Ειδικότερα, εμείς δεσμευόμαστε και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. το ποσό των 25.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 8.000.000,00 ευρώ θα αχθεί για εξόφληση των προς τους εργαζομένους της από μακρού οφειλομένων και το ποσό κατ' ελάχιστο των 10.000.000,00 ευρώ θα αχθεί προς κάλυψη ισόποσων οφειλών της προς τις Τράπεζες.
Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι προτιθέμεθα να εισφέρουμε το ως άνω ποσό των 25.000.000,00 ευρώ, ως το ποσοστό που μας αναλογεί για την κάλυψη της δικής μας συμμετοχής στη μέλλουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΗΑΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Τέλος, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε και με την παρούσα επιστολή μας ότι σκοπεύουμε από πλευράς μας να ενεργήσουμε ό,τι είναι επιχειρηματικά αναγκαίο για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της ΤΗΑΕΤΥΠΟΣ ΑΕ προς όφελος των εργαζομένων της, προς εξομάλυνση των σχέσεών της με το τραπεζικό σύστημα της χώρας, προς επίτευξη των σκοπών της και προς διαρκή στήριξη της επένδυσής μας σε αυτήν.
Παρακαλώ όπως κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή και στις υπόλοιπες πιστώτριες Τράπεζες.
Για λογαριασμό της Dimera Media Investments Ltd/ Ο διευθυντής Γεώργιος Γεωργίου