ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Ψάχνουν αποζημιώσεις οι απολυμένοι της ΕΡΤ

Στον Συνήγορο του Πολίτη απευθύνθηκαν οι απολυμένοι της ΕΡΤ για τις αποζημιώσεις τους και αυτός με τη σειρά του απευθύνθηκε στην Ειδική Διαχειρίστρια Αφροδίτη Γουγά. Η σχετική επιστολή πήρε την άγουσα στις 2 τρέχοντος και είχε ως θέμα το εξής: «Καταβολή αποζημίωσης σε πρώην υπαλλήλους της ΕΡΤ Α.Ε. λόγω απόλυσης και μη επίδοσης σε αυτούς έγγραφης καταγγελίας της σύμβασής τους». Την υπέγραφε δε η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Μαίρη Κοτρωνιά.
Να δούμε όμως και το περιεχόμενο της επιστολής. Γράφει λοιπόν εκεί ότι στο Συνήγορο του Πολίτη υπεβλήθη η από 18.03.2014 αναφορά των κ.κ. Β. Πρεδάρη, Ε. Παπαναγιώτου, Κ. Αυγουστή, Σ. Ρούσση, Γ. Σόκαλη, Ζ. Γεωργίου, Μ. Μιχαλογιαννάκη και Φ. Ανδρικόπουλου, στην οποία δόθηκε αριθμός φακέλου υπόθεσης 183857.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφοράς, οι ενδιαφερόμενοι ήταν τακτικοί υπάλληλοι της πρώην..  ΕΡΤ Α.Ε., οι συμβάσεις εργασίας των οποίων λύθηκαν λόγω κατάργησής της και διαμαρτύρονται ότι δεν τους έχει ακόμη επιδοθεί έγγραφη καταγγελία της σύμβασής τους και δεν τους έχει καταβληθεί το σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης. Κατά τους ισχυρισμούς τους, τους καταβάλλονται περιστασιακά χρηματικά ποσά χωρίς να ακολουθείται κάποιος προγραμματισμός, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αντιμετώπιση βασικών αναγκών τους και ανειλημμένων υποχρεώσεών τους.

Εχουν εγκριθεί
Και συνεχίζει η επιστολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο Συνήγορος του Πολίτη γνωρίζει ότι έχουν ήδη εκδοθεί τουλάχιστον δύο αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, έγκρισης δαπάνης ποσών για την καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους της πρώην ΕΡΤ Α.Ε. λόγω κατάργησής της. Επιπλέον στον Συνήγορο του Πολίτη τέθηκε υπόψη το υπ' αριθμόν 477/08/01/2014 δελτίο εργατικής 'διαφοράς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς προσέφυγαν σε αυτό ομαδικά 35 άτομα που απολύθηκαν από την ΕΡΤ Α.Ε. λόγω κατάργησής της, μεταξύ των οποίων και οι ενδιαφερόμενοι, στο οποίο επισημαίνεται τόσο το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις έγκυρης καταγγελίας σύμβασης εργασίας προβλέπονται στις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 2556/97 όσο και το γεγονός ότι η καταβολή αποζημίωσης σε δόσεις έχει ρυθμιστεί με τις διατάξεις του αρ. 74 του ν. 3863/10.
Στο διά ταύτα; Στο διά ταύτα, η επιστολή καταλήγει: «Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, παρακαλώ να μεριμνήσετε προκειμένου να τύχει αιτιολογημένης απαντήσεως η υποβληθείσα αίτηση των ως άνω ενδιαφερομένων και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της απάντησής σας στον Συνήγορο του Πολίτη».

- Media / Eλευθεροτυπία