ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Ανασφάλιστος ένας στους τρεις εργαζόμενους!

Στοιχεία σοκ για την εργοδοτική αυθαιρεσία προκύπτουν και από τους πρόσφατους ελέγχους που πραγματοποιησαν τα κλιμάκια της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) σε όλη την Ελλάδα.
Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2013 σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, έδειξαν ότι η ανασφάλιστη εργασία παραμένει σε υψηλά ποσοστά καθώς ένας στους τρεις εργαζόμενους βρέθηκαν ανασφάλιστοι! Μάλιστα 76 επιχειρήσεις δεν είχαν καν δηλώσει ότι απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο και λειτουργούσαν χωρίς να έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ.
Στις ειδικές εκθέσεις ελέγχου που συντάχθηκαν καταχωρήθηκαν 2.362 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι..
σε σύνολο 6.135 απασχολουμένων. Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 1.394.000,00).