ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Εγγύηση 9,8 εκατ. από τoυς Βαρδινογιάννηδες για τον Alpha


Εγγύηση 9,8 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση, ιδιοκτήτριας εταιρείας του Alpha παρέχει η Motor Oil. Η εγγύηση αφορά στην κάλυψη ισόποσου μέρους της υποχρέωσης πληρωμής μισθωμάτων της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση συνολικού ύψους έως 32,5 εκατ.ευρώ.
H ανακοίνωση της εταιρείας:
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 2ας Δεκεμβρίου 2022, παρείχε ειδική άδεια για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των Ευρώ 9,8 εκατ. υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για την κάλυψη ισόποσου μέρους της υποχρέωσης πληρωμής μισθωμάτων της τελευταίας συνολικού ύψους έως Ευρώ 32,5 εκατ.                               - από τις Τυπολογίες