ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ


Η εργασία των απασχολούμενων στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στις ιστοσελίδες και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου ρυθμίζεται,.. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις ΣΣΕ ως εξής:
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Κατά την αργία της Πέμπτης, 28 Οκτωβρίου 2021, οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των ιστοσελίδων, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή τους για Κυριακές και αργίες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κατά την αργία της Πέμπτης, 25 Οκτωβρίου 2021, οι συντάκτες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, εφόσον περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν και θα αμειφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 5.6.2019 ΣΣΕ για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ, όπως ορίζονται στο άρ. 1 του Ν. 3429/2005.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
– Την Τετάρτη, 27.10.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.
– Την Πέμπτη, 28.10.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες.
– Την Παρασκευή, 29.10.2021, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ)
– Την Τετάρτη, 27.10.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις.
– Την Πέμπτη, 28.10.2021, θα κυκλοφορήσουν όλες οι αθλητικές εφημερίδες.
– Την Παρασκευή, 29.10.2021, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ αθλητική εφημερίδα.