ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Οπισθεν ολοταχώς στα εργασιακά μετά τον σάλο

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το άρθρο 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου και αφορά τη δυνατότητα μείωσης της απασχόλησης και του μισθού για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, το υπουργείο Εργασίας εξαναγκάζεται να προχωρήσει σε διορθωτική ρύθμιση. Η διόρθωση θα γίνει με την..
έκδοση των εξουσιοδοτικών αποφάσεων που προβλέπει η ΠΝΠ έως σήμερα το απόγευμα.
Mε τις ίδιες νέες αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν το ακριβές ποσό της ειδικής αποζημίωσης και το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει. Σημειώνεται ότι το ποσό των 800 ευρώ καθώς και το διάστημα των 45 ημερών που θα καλύψουν, έχει διατυπωθεί μόνο προφορικά χωρίς να υπάρχει αναλυτικά η αριθμητική διατύπωση στην ΠΝΠ. Το κενό θα καλυφθεί με τις υπό σύνταξη αποφάσεις, χωρίς να αποκλείονται και πιθανές αλλαγές στο ύψος και στη διάρκεια.
 
Περιορισμοί

Αναφορικά με την επίμαχη διάταξη για την επέκταση της μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει δυνατότητα μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας για το 50% του προσωπικού αλλά για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους καταλόγους των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του υπουργείου Οικονομικών. Θα αφορά μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της δεν θα επεκταθεί πέραν των 3 μηνών ή και λιγότερο.
Η ρύθμιση επικρίθηκε έντονα από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝ.ΑΛΛ., το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσαν η ΓΣΕΕ, η ΟΤΟΕ και Εργατικά Κέντρα. Αποτελεί την επιτομή της πλήρους διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Οχι μόνο γιατί δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να απασχολεί μόνο δύο εβδομάδες τον μήνα το 100% του προσωπικού κάθε επιχείρησης (διαδοχικά το 50% για ένα δεκαπενθήμερο) με ισόποση μείωση του μισθού, αλλά και επειδή αίρει στην πράξη τον έλεγχο από τους επιθεωρητές Εργασίας αναφορικά με τις μεταβολές στον χρόνο εργασίας.

Με το άρθρο 9 οι επιχειρήσεις μπορούν χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο να κάνουν όποια αλλαγή θέλουν, αφού η υποχρέωση δήλωσης στο έντυπο του «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνεται μόνο στο τέλος του μήνα. Αρα δεν έχει νόημα ο έλεγχος που θα κάνει η Επιθεώρηση στο μέσον του μήνα.
Αναλυτικότερα το άρθρο 9 της ΠΝΠ της 20ής Μαρτίου αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
  • α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστον δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.
  • β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.
  • γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
Στο τέλος κάθε μήνα ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Xριστίνα Κοψίνη / ΕφΣυν