ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Στήριξη στους εργαζόμενους της «ΠΗΓΑΣΟΣ»

Από τη Δημοσιογραφική Ανανέωση και Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων της ΕΣΠΗΤ λάβαμε και δημοσιεύουμε:
Καλούμε όλους τους συντάκτες της «ΠΗΓΑΣΟΣ» που δεν είναι μέλη Ένωσης, να υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ αίτημα εγγραφής στην ΕΣΠΗΤ (πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: espit.gr/?page_id=12) ώστε να τύχουν ΔΩΡΕΑΝ νομικής υποστήριξης και κάθε βοηθήματος που θα εγκριθεί.
Οι Ενώσεις οι οποίες καρπώθηκαν γενναιόδωρα μέχρι πρόσφατα το αγγελιόσημο, έχουν υποχρέωση να στηρίξουν ιδιαίτερα τις ειδικότητες.. που δεν έχουν σωματεία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ