ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Γενική Συνέλευση της ΕΠΗΕΑ την Κυριακή

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Ενωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ). Η Συνέλευση της ΕΠΗΕΑ θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 14:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1/2015 έως 12/2015 και υποβολή εκθέσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2) Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2015-31/12/2015.
3) Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2016.
4) Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και..  Ιδιωτικής Συμφωνίας, με την ΕΙΗΕΑ, με την ΕΙΙΡΑ, με την ΕΙΤΗΣΕΕ και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη.
5) Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, στην ΕΙΙΡΑ, στην ΕΙΤΗΣΕΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στο ΑΠΕ και στις Ενώσεις και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.
6) Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΗΕΑ να παρίσταται το 1/5, τουλάχιστον, των Τακτικών μελών της Ένωσης.