ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Στα τρία εκατ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε τηλεοπτική άδεια

Eως την Παρασκευή θα δοθεί προς δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από επτά έως δέκα μέρες. Κατόπιν, αφού ενσωματωθούν όσες παρατηρήσεις κρίνεται σκόπιμο, θα αναρτηθεί η οριστική προκήρυξη, με προθεσμία 30 έως 45 ημερών για την κατάθεση των φακέλων.
Από την διαδικασία αυτή θα προκύψει η λίστα όσων πληρούν τα κριτήρια, και η συζήτηση των σχετικών ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την δημοπράτηση των συχνοτήτων.
Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για καθεμία από τις τέσσερις άδειες ιδιωτικών καναλιών, ορίστηκε στα 3 εκατομμύρια ευρώ, με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που.. υπέγραψαν ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ), που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια του διαγωνισμού, το έργο του καθορισμού του εύρους της τιμής εκκίνησης ανατέθηκε στη διεθνή εταιρεία Deloitte,  δεδομένου ότι «πρόκειται περί εξειδικευμένου αντικειμένου, το οποίο αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά».
Η Deloitte έλαβε υπ' όψιν της τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς και ελληνικού διαφημιστικού, αλλά και του τηλεοπτικού κλάδου, καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Πλέον των ελληνικών, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από γαλλικές, γερμανικές, ισπανικές, βρετανικές, βουλγαρικές, ιταλικές, τσέχικες, πορτογαλικές και κυπριακές πηγές.ύν.