ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Με κέρδη «Θέμα» και Alpha το 2013

Διπλάσια κέρδη προ φόρων ύψους 820.524 ευρώ παρουσίασε η εταιρεία «Εκδόσεις Πρώτο Θέμα» το 2013, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 476.649 ευρώ το 2012. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 31.300.004 ευρώ το 2013, από 32.756.117 ευρώ το 2012. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων στο τέλος του 2013 ήταν αρνητικά κατά 6.329.729 ευρώ.
Κέρδη προ φόρων ύψους περίπου 200 χιλ. ευρώ θα εμφανίσει και ο Alpha στον ισολογισμό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Στην Κάντζα εκφράζεται ικανοποίηση από την πορεία του σταθμού και σε συνδυασμό με το γεγονός πως ο τηλεοπτικός σταθμός δεν χρωστάει, μετά την οικονομική εξυγίανση που πέτυχε το RTL, κάνει.. τους ανθρώπους του πιο αισιόδοξους.
- πηγή: Τυπολογίες