ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Οφσόρ με έδρα τις Παρθένους Νήσους αγόρασε τον 902

Συμπληρώνεται το παζλ των στοιχείων για την εταιρεία στην οποία το ΚΚΕ μεταβίβασε την ιδιοκτησία της εταιρείας «Ραδιοτηλεοπτική», δηλαδή του τηλεοπτικού σταθμού «902». Μοναδικός μέτοχος της «Α-ORIZON Media LTD» εμφανίζεται ότι είναι η εταιρεία «NALOTIA VENTURES LTD» με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Το ΚΚΕ είχε ανακοινώσει , μέσωτου www.902.gr, ότι η εταιρεία που αγόρασε τον σταθμό είναι η «Α-ORIZON MEDIΑ LTD», η οποία είναι κυπριακή εταιρεία που έχει συσταθεί όπως ορίζει η κυπριακή νομοθεσία».Ωστόσο το ΚΚΕ δεν διευκρίνισε ούτε ποιο είναι το τίμημα της πώλησης ούτε ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες του τηλεοπτικού σταθμού που ταυτίστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Οπως όμως προέκυψε έπειτα από έρευνα, η αγοράστρια εταιρεία «Α-ORIZON MEDIΑ LTD» ανήκει..
σε άλλη εταιρεία... Πρόκειται για την οφσόρ «NALOTIA VENTURES LTD» με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Πιο συγκεκριμένα, η «Α-ORIZON MEDIA LTD», ενεγράφη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κύπρου στις 19 Μαϊου 2010 με αριθμό εγγραφής 267717. Ο δικηγόρος που την ενέγραψε είναι ο κ. Πανίκος Λεωνίδου στη Λεμεσό.
Μοναδικός μέτοχος της «Α-ORIZON MEDIA LTD» είναι η εταιρεία «NALOTIA VENTURES LTD» με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους... Το μετοχικό κεφάλαιο της οφσόρ εταιρείας είναι 2000 ευρώ και αναλύεται σε 2000 μετοχές αξίας ενός ευρώ η κάθε μία...
Διευθύντρια της «Α-ORIZON MEDIA LTD» είναι η κυρία Χρυσάνθη Γεωργίου η οποία εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Πανίκου Λεωνίδου. Γραμματέας της «Α-ΟRIZON MEDIA LTD» είναι η εταιρεία «LE.KO company services LTD» η οποία ανήκει στο δικηγορικό γραφείο Πανίκου Λεωνίδου και εκτελεί χρέη γραμματέα για δεκάδες εταιρείες. Η «LE.KO company services LTD»  έχει μετοχίκό κεφάλαιο 171 ευρώ!
Δείτε εδώ τα έγγραφα-ντοκουμέντα που πιστοποιούν ότι ο 902 αγοράστηκε από οφσόρ με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους