ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Σχέδιο συνταξιοδότησης δεκάδων εργαζομένων στην ΕΡΤ


Πλάνο για τους εργαζόμενους που οδεύουν προς συνταξιοδότηση αποφάσισε η διοίκηση της ΕΡΤ βάσει διατάξεων του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Ο προς συνταξιοδότηση εργαζόμενος στην κρατική ραδιοτηλεόραση (που έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου) εφόσον συμπληρώνει τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις «για πλήρη σύνταξη γήρατος», θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.
Συγκεκριμένα μέσα στον πρώτο μήνα του έτους κατά το οποίο ο εργαζόμενος «πιάνει» τα συντάξιμα χρόνια του θα λαμβάνει επιστολή από την διεύθυνση HR (όλοι την ξέρουν έτσι) της εταιρείας με μέιλ που θα δηλώνεται η πρόθεση της να καταγγείλει τη σύμβαση όταν ο συμβασιούχος αορίστου χρόνου συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αναλόγως θα ενημερώνεται και το τμήμα στο οποίο εργάζεται.
Εκείνη με τη σειρά της θα διατυπώνει γνώμη ως προς το εάν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας από την αποχώρηση του εργαζόμενου λόγω σύνταξης ή αν για τους ίδιους λόγους πρέπει να παραμείνει, όμως, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στην συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας συμφωνήθηκε ότι «η απόφαση περί καταγγελίας θα ακολουθείται από την απόφαση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας. Η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται αναλογικά και για τους εργαζόμενους οι οποίοι ήδη λαμβάνουν ή θα λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος
».
Το μέτρο συνταξιοδότησης φαίνεται να αφορά, άμεσα, περι τους 40 εργαζόμενους.
Τονίζεται πάντως ότι με τις συγκεκριμένες διαδικασίες η διοίκηση της ΕΡΤ προσβλέπει «στη δημιουργία ενός γενικού συναινετικού πλαισίου για τη διαχείριση των συνταξιοδοτήσεων» και αποσαφηνίζει ότι «δεν τίθενται κατά περιορισμό του δικαιώματος της ΕΡΤ ΑΕ να λύει τις συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες».