ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Δήλωση του προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ Ν. Καρούτζου

Από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ Νίκο Καρούτζο λάβαμε και δημοσιεύουμε:
"Στην ιστοσελίδα σας έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση της παράταξης Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (τίτλος: Άλλη μια "απάτη -πραξικόπημα" στον ΕΔΟΕΑΠ για τα μπλοκάκια) στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται ως πρόταση που υπεβλήθη στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ από την κα Χριστοδουλίδου που συμμετέχει στην εν λόγω παράταξη τα εξής:
 "Οι διατάξεις του άρθρου 38, παρ. 9 του Ν.4387/2016 όπως ισχύουν με την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν 4445/2016 και αφορούν  στους μισθωτούς που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ έως την έναρξη του Ν. 4387/2016, εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους .. σε όλα τα ΜΜΕ, αμειβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η πιστοποίηση απαιτείται με βεβαίωση ενός ή περισσότερων εργοδοτών ή με κατάθεση του εκκαθαριστικού της εφορίας, όπου διαπιστώνεται η κύρια δημοσιογραφική εργασία.
Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους έχοντες ως κύρια εργασία τη δημοσιογραφία στα διαδικτυακά ΜΜΕ και αμείβονται είτε με μισθό είτε με δελτίο παροχής υπηρεσιών στα ΜΜΕ, σε έναν ή περισσότερους εργοδότες.
Για την ασφάλιση των προσώπων αυτών καταβάλλονται οι εισφορές που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη του νόμου και την υπ’ αριθμόν Φ80000/οικ.61647/2212/11-1-2017, εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για τις κατηγορίες αυτές των ασφαλισμένων, καταβάλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ για τους κλάδους επικούρησης, περίθαλψης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ.Στ’ του Α.Ν. 248/1967, υπολογιζόμενη επί των αποδοχών που συμφωνούνται με τον εργοδότη."
Οφείλω να επισημάνω ότι ουδέποτε κατατέθηκε η εν λόγω πρόταση. Η πρόταση που κατατέθηκε από την κα Χριστοδουλίδου  και περιλαμβλανεται στα πρακτικά του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ και την οποία σας επισυνάπτω έχει ουσιαστικές διαφορές. Σας καλώ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας που οφείλουμε όλοι μας να τηρούμε να συγκρίνετε τα στοιχεία που σας παραθέτω και αναδείξετε την αλήθεια όπως οφείλει κάθε δημοσιογράφος να κάνει.

Η πρόταση της κας Χριστοδουλίδου όπως κατατέθηκε στα πρακτικά του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Νίκος Καρούτζος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ"