ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Δύσκολη η αποπληρωμή του δανείου της «Τηλέτυπος»

Η εταιρεία «Τηλέτυπος», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού καναλιού Mega Channel, η οποία πραγματοποιεί νέα αύξηση κεφαλαίου με μετρητά 15 εκατ. ευρώ, δεν κατάφερε να πετύχει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που όφειλε βάσει δανειακής σύμβασης ομολογιακού δανείου 98 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε από τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων στις αρχές του 2013.
Αυτό προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο με στόχο να βρει χρήματα για να τα χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων..
και στην αποπληρωμή μέρους των υψηλών δανείων (ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 124 εκατ. ευρώ με στοιχεία 31.3.2013 ).
Οπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, η διοίκηση της «Τηλέτυπος» ενημέρωσε την Alpha Bank, ως διαχειρίστρια πληρωμών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων, ότι ο όμιλος δεν θα τηρεί στις 30/6/2013 τα όρια κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας και κερδοφορίας, όπως οφείλει, και ζήτησε περίοδο χάριτος. Η μη τήρηση των όρων δίνει το δικαίωμα στους ομολογιούχους να καταγγείλουν τη δανειακή σύμβαση και να κάνουν απαιτητό το δάνειο. Ωστόσο, οι ομολογιούχοι δεν προτίθενται να κάνουν κάτι τέτοιο.
Η Alpha Bank ενημέρωσε τους ομολογιούχους, οι οποίοι συναίνεσαν σε παράταση της αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας δίνοντάς της περιθώριο να βελτιώσει τους χρηματοικονομικούς δείκτες με την αύξηση κεφαλαίου που κάνει τώρα.
Στην περίπτωση της «Τηλέτυπος», ομολογιούχοι είναι οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες: η Alpha Bank έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό στη χρηματοδότηση 33,5% -και γι' αυτό έχει και ρόλο εκπροσώπου των ομολογιούχων- και ακολουθούν, Πειραιώς (με ποσοστό 32%), Eurobank (με ποσοστό 14%), Εθνική (με ποσοστό 7%), Εμπορική (με ποσοστό επίσης 7%), ενώ με μικρότερα ποσά συμμετείχαν και η Τράπεζα Κύπρου (με ποσοστό 4,5%) και η Millennium (με ποσοστό 2%).
Οπως είναι γνωστό, η Εμπορική ανήκει στον όμιλο της Alpha Bank, ενώ Τράπεζα Κύπρου και Millenium ανήκουν στον όμιλο Τράπεζας Πειραιώς. Οι τράπεζες ελπίζουν με την αύξηση κεφαλαίου που κάνει τώρα η «Τηλέτυπος» να πάρουν πίσω κάποια λεφτά. Ιδωμεν.
Χρ. Ι.