ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

«Δεν με ενδιαφέρει η εφημερίδα. Θέλω να ασχολούμαι μόνο με το θέατρο...»

Χ.Κ.Τεγόπουλος: Εκτός δ.σ. η αδερφή Ελένη, εντός η μητέρα Αδριανή - Δήμητρα

«Δεν με ενδιαφέρει ουδόλως αυτή η εφημερίδα. Εγώ είμαι καλλιτέχνις, θέλω να ασχολούμαι μόνο με το θέατρο». Αυτά φέρεται να είπε η ηθοποιός Ελένη Τεγοπούλου (Μακρή), αδερφή της εκδότριας Μάνιας, και έθεσε εαυτόν εκτός δ.σ. της εταιρείας Χ.Κ.Τεγόπουλος. Θυμίζουμε ότι η Ελένη Τεγοπούλου κατέχει το 25,17% μετά και την μεταβίβαση του 27% στον δικηγόρο Χάρη Οικονομόπουλο (η Μάνια κατέχει το 25,18%).
Επίσης εκτός του δσ της Χ.Κ.Τεγόπουλος τέθηκε και ο Χρήστος Ζερεφός.
Στη θέση της Ελένης Τεγοπούλου και του Χρήστου Ζερεφού, μπαίνουν η μητέρα του Χάρη Οικονομόπουλου, κυρία Αδριανή-Δήμητρα Ζαφειροπούλου-Οικονομοπούλου και ο.. παλαίμαχος αθλητικογράφος Φίλιππος Συρίγος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση προς το ΧΑΑ:
Η Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατόπιν των παραιτήσεων της κας Ελένης Τεγοπούλου του Χρήστου και του κ. Χρήστου Ζερεφού από μέλη του Δ.Σ., το Δ. Σ. της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση στις 15-1-2013 και εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου και τον κ. Φίλιππο Συρίγο.
Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής :
1. Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
3. Άγγελος Μαστοράκης του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος του Ναπολέοντος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5. Φίλιππος Συρίγος του Γεωργίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.