ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Νέος ΔΟΛ στα σκαριά - Γιατί ο Ψυχάρης αγοράζει μετοχές από το Χ.Α.


Προχωράει στην αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου ο ΔΟΛ. Το ποσόν της αύξησης θα ανέλθει σε 7.003.125 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση και διάθεση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με αναλογία 9 νέες μετοχές προς 4 παλαιές.
Μετά την αύξηση και σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 10.115.625 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.718.750 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,30 ευρώ.
Το επόμενο βήμα για τον Σταύρο Ψυχάρη είναι η δημόσια πρόταση εξαγοράς των μετοχών του ΔΟΛ που τίθενται σε διαπραγμάτευση εντός ΧΑ, εξαγοράζοντας συνεπώς και το..
μερίδιο του Β. Ρέστη, στην περίπτωση βέβαια που δεν υπάρξουν ανατροπές.
Πάντως, όλο αυτό το διάστημα ο Στ. Ψυχάρης αγοράζει μετοχές από το ΧΑ, με περίπου 1,39 ευρώ ανά μετοχή. Όπως και να έχει, ένας νέος ΔΟΛ θα προκύψει αυτό το καλοκαίρι.

-από το «Παρόν»