ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Μηνύσεις κατά του υφυπουργού Πανάρετου από πανεπιστημιακούς


Mηνυτήρια αναφορά κατά του υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου καταθέτουν καθηγητές Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, εξαιτίας του αδικαιολόγητου παγώματος των εξελίξεων μελών Διδακτικού Προσωπικού που ουσιαστικά μπλοκάρει ολόκληρα ιδρύματα. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καθηγητών Πανεπιστημίου, Ν. Σταυρακάκης με αφορμή έγγραφο που έστειλε ο Πανάρετος προς όλα τα Πανεπιστήμια και στο οποίο αναφέρεται ότι: "Από έντονες διαμαρτυρίες ενδιαφερομένων σχετικά με την επιλεκτική επίσπευση ή μη των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών ΔΕΠ εκ μέρους των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων, σε τμήματα στα οποία επίκεινται εκλογές προέδρων και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας, παρακαλούμε να μεταθέσετε χρονικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών (π.χ. συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων, ορισμό τριμελών εισηγητικών επιτροπών, κρίση κλπ.) μέχρι την ανάδειξη των Προέδρων των οικείων Τμημάτων της νέας ακαδημαϊκής περιόδου".
Από την πλευρά των πανεπιστημιακών ο Ν. Σταυρακάκης δήλωσε: "Συνάδελφοι χωρίς «πλάτες» και «συζύγους» μπλοκάρονται και αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο. Το ότι το υπουργείο δεν υπογράφει τις.. εξελίξεις, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα με ακαδημαϊκές συνέπειες. Δεν θα φορέσω εγώ μπότες στον κ. Πανάρετο". Στη συνέχεια ο Σταυριανάκης υπογράμμισε: "Τα πανεπιστήμια πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται από ανεξάρτητη αρχή. Κι όλα αυτά που λέμε είναι μια επαναστατική αλλαγή. Η σημερινή ηγεσία όμως του υπουργείου Παιδείας δεν έχει δυνατότητα για τέτοια αλλαγή, γιατί θα πρέπει να σκοτώσει την μήτρα που την έχει γεννήσει. Έχουμε μειωμένες προσδοκίες για το τι θα προκύψει από το υπουργείο, όσον αφορά στον νέο νόμο, αν φυσικά προκύψει κάτι».

Την ίδια ώρα το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. ζητεί απόσυρση του σχετικού εγγράφου από το υπουργείο Παιδείας λέγοντας ότι η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της πριν δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στα πανεπιστήμια της χώρας λόγω της παράβασης των νόμιμα προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμιών.